Kan man kräva att bli utköpt när man äger egendom tillsammans med någon?

Mina 2 barn har fått en husvagn i gåva av sin far. Inget gåvobrev ät upprättat när dom fick den. Sonen vill nu inte ha den kvar och vill därför sälja den eller att syster som vill ha den kvar köper ut honom. Systern vägrar köpa ut honom pga det är en gåva och barnens far säger samma sak, det är en gåva så sonen kan inte kräva pengar för den. Jag och sonen anser att han har rätt att få ut sin del i pengar av systern. Vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din son och dotters gemensamma ägande av husvagnen regleras i lag om samäganderätt (samäganderättslagen). Eftersom inget annat angetts äger de lika mycket av husvagnen och är samägare.

Att kräva tvångsförsäljning vid en offentlig auktion

Det finns ingen möjlighet att tvinga den ena samägaren att köpa ut den andra enligt samäganderättslagen. Det är dock möjligt för din son att begära att husvagnen ska tvångsförsäljas på en offentlig auktion om inga synnerliga skäl föreligger (6 § samäganderättslagen). Om synnerliga skäl föreligger är något som bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Av tidigare avgöranden från domstolar framgår det att det krävs mycket för att synnerliga skäl ska anses föreligga.

Av det som framgår i din fråga kan jag inte utläsa något som talar för att synnerliga skäl skulle föreligga.

Ansökan om tvångsförsäljning görs hos den tingsrätt i den ort närmast där husvagnen finns. Det krävs endast att en av samägarna ansöker och inget samtycke krävs av övriga samägare, din dotter i detta fall. När försäljningen sedan är genomförd så delas intäkterna lika mellan samägarna, din son och dotter.

Rätten att begära ett minimipris

Vid en tvångsförsäljning har varje samägare rätten att begära att tingsrätten ska bestämma ett minimipris för vilken husvagnen får säljas (9 § samäganderättslagen). Det vill säga både din dotter och son har rätt att begära ett sådant lägsta pris om de vill. Om husvagnen sedan inte blir såld för minst det priset blir försäljningen helt enkelt inte av.

Sammanfattning och rådgivning

Sammanfattat har man som samägare inte rätt att kräva att bli utköpt, men man kan begära att egendomen säljs genom en tvångsförsäljning på en offentlig auktion.

Något man ska ha i åtanke är att vid en tvångsförsäljning på en offentlig auktion brukar priserna bli lägre än vid en försäljning på den öppna marknaden. Om husvagnen säljs på en offentlig auktion för ett pris under marknadsvärdet är det något båda samägarna, din son och dotter, kommer att förlora på. Mitt råd till dig är att informera din dotter som inte vill sälja husvagnen om det rättsliga läget och försök komma till en lösning sinsemellan istället för att blanda in en tvångsmässig offentlig auktion.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till,

Linnea RosendahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000