Kan man kräva att bli utköpt när man äger egendom med någon annan?

2019-01-26 i Samägandeavtal
FRÅGA
Jag står fortfarande som medsökande på ett lån jag och ex-maken tog på en husvagn. Han har husvagnen kvar, fick jag reda på idag då han missat betalningen. Till min fråga; kan jag kräva att han köper ut mig? Han behåller husvagnen och jag får pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Så som jag förstår dig så köpte ni den här husvagnen gemensamt och tecknade ett gemensamt lån i samband med köpet. På grund av detta omfattas ert gemensamma ägande av husvagnen av samäganderättslagen. Det finns ingen möjlighet enligt samäganderättslagen att tvinga den ena samägaren att köpa ut den andra. Men däremot finns det en möjlighet för en samägare att tvinga fram en försäljning av egendomen på offentlig auktion (6 §).

Detta görs genom en ansökan hos tingsrätten i den ort närmast där husvagnen finns. Försäljning av samägd egendom på offentlig auktion kräver endast ansökan från en samägare, övriga samägares samtycke krävs inte. När försäljningen är genomförd så kommer intäkterna från försäljningen av fördelas jämt mellan samägarna.

Det man bör ha i åtanke när man begär försäljning på offentlig auktion är att den typen av försäljningar tenderar att resultera i lägre priser än vad priset hade varit på den öppna marknaden. Av det skälet rekommenderar jag att du första hand försöker nå en överenskommelse på frivillig basis med din ex-make. Även om lagen inte ger någon direkt möjlighet att tvinga honom att köpa ut dig så är det möjligt att ni båda föredrar att göra upp sinsemellan istället för att blanda in tvångsmässig offentlig auktion.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (449)
2019-05-06 Hur gör vi när vi inte kan enas om skötsel av samägd fastighet?
2019-04-30 Vad gör jag om övriga delägare vägrar att köpa ut mig?
2019-04-30 Vad händer om man vägrar sälja något man äger tillsammans med fler personer?
2019-04-30 Sälja sin andel av samägd fastighet

Alla besvarade frågor (69298)