Kan man köpa ut något ur ett hus utan samtycke?

2020-06-03 i Samägandeavtal
FRÅGA
Min ex sambo säger att hon ska köpa ut mig ur vårat gemensamma hus som jag äger 50% av HELT utan min tillåtelse eller en enda underskrift.. KAN hon verkligen göra det, bara sådär??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom ni äger huset tillsammans så är samäganderättslagen tillämplig (1 § samäganderättslagen).

Kan man köpa ut någon utan dennes samtycke?

För att vidta åtgärder med ett samägt hus så krävs det samtliga ägares samtycke (2 § samäganderättslagen). Det man kan göra utan de andras samtycke är att bjuda ut egendomen på offentlig auktion, men det innebär i regel att man får ut ett lägre pris än vad man hade fått på den öppna marknaden (6 § samäganderättslagen). Det hon skulle kunna göra är att bjuda ut huset på offentlig auktion och sedan köpa det, men även du har i sådant fall rätt att buda på det.

Sammanfattning

Man kan inte direkt köpa ut någon annan utan dennes samtycke eller underskrift. Man kan dock bjuda ut huset tvångsvis på offentlig auktion och lägga bud på det.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (561)
2021-01-18 Hur löser man ut delägare ur samägt gods när det finns hembudsklausul?
2021-01-10 Samäganderättsavtal - hur och varför?
2021-01-01 Tvångsförsäljning av bostadsrätt
2020-12-30 Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?

Alla besvarade frågor (88316)