Kan man komplettera med uppgifter efter det att man skickat in sin överklagan?

2019-04-14 i Försäkringskassan
FRÅGA
En vän till mig har fått avslag på ansökan om sjukersättning hos Försäkringskassan. Hon tänker överklaga men hennes nya läkare hinner inte skriva ett nytt läkarutlåtande som kan följa med överklagandet.Kan man skicka läkarutlåtandet i efterhand? Räcker det med att skicka en överklagan och sedan komplettera med nya uppgifter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer prata lite om den generella processen när man inte är nöjd med ett beslut som fattats av Försäkringskassan och då även svara på din fråga. Jag kommer hantera både Socialförsäkringsbalken (SFB) och Förvaltningslagen (FL).

Din kompis ska begära omprövning innan hon överklagar beslutet!

Innan hennes avslagsbeslut kan överklagas så ska Försäkringskassan avgöra om de ska göra en helt ny prövning av beslutet själva. Detta är en omprövning. De kommer då utreda din väns ärende på nytt och fatta ett beslut igen.

Hur din vän begär omprövning:

1. Hon ska begära en omprövning skriftligt hos Försäkringskassan (SFB 113 kap. 7 §). Det finns inget krav på att begäran ska innehålla en underskrift, det går alltså bra att skicka ett e-mail!

2. Begäran ska vanligen komma in till Försäkringskassan inom två månader från den dagen din vän fick beslutet (SFB 113 kap. 19 §). Vilken tid som gäller för din vän står i hennes beslut så utgå från det!

3. Eftersom hon behöver mer tid att få sitt läkarintyg, så ska hon skriva detta tydligt i sin begäran (det kallas för att man begär anstånd).

Ett exempel på hur hon kan skriva är: "På grund av vårdköer så kan jag inte få mitt läkarintyg inom tidsfristen för min begäran av omprövning. Då jag behöver ytterligare tid för utvecklandet av talan begär jag anstånd med detta till 20XX-XX-XX."

Det som är viktigt är att vara tydlig med sin formulering så Försäkringskassan kan bedöma om det är rimligt att ge henne tid att komplettera. Väntetider i vården är ett mycket godtagbart skäl och Försäkringskassan ska ta hänsyn till detta!

Din kompis kan överklaga det omprövade beslutet!

När omprövningen är avklarad kan din kompis överklaga det beslutet om det är negativt för henne.

Hur din vän överklagar:

1. Beslutet överklagas hos Förvaltningsrätten (SFB 113 kap. 10 §). Det ska vara skriftligt och skickas till Försäkringskassan (FL 43 §). Notera alltså att hon fortfarande ska skicka sitt överklagande till Försäkringskassan.

2. Det står i beslutet inom vilken tid din vän måste skicka in sitt överklagande.

3. Om hon fortfarande behöver tid för att komplettera med sitt läkarintyg, så ska hon skriva detta direkt i överklagandet!

Hon kan ta hjälp av mitt exempel på hur hon ska skriva även i överklagandet.

Sammanfattning:

För att knyta ihop all information så kan jag säga att din vän borde få möjlighet att komplettera med sitt läkarintyg även efter det att hon har skickat in överklagandet eftersom hon har en bra anledning. Det är ju inte inom hennes kontroll att hennes läkare inte har tid!

Se bara till att detta framgår tydligt i hennes brev till Försäkringskassan (alltså när hon begär omprövning och om hon senare överklagar)!

Det är ganska snårigt med detta, men jag hoppas att jag har lagt fram det tydligt och att din vän får hjälp av detta! Har ni fler frågor så är det bara till att skicka in dem!

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (148)
2019-09-30 Kan min arbetsgivare kräva att jag visar kopior på utbetalningar från försäkringskassan vid VAB?
2019-09-11 Påverkas min sjukersättning om jag ärver pengar?
2019-07-31 Rätt till bostadsbidrag
2019-06-15 Hur mycket pengar kan man ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg?

Alla besvarade frågor (73748)