Kan man kombinera anställningstid från en allmän visstidsanställning och ett vikariat för att bli inlasad på en arbetsplats?

2017-12-05 i Anställningsformer
FRÅGA
Kan man vara anställd på en Alva i 11 månader och direkt anställas på ett vikariat i 8 månader, för att direkt anställas igen på en 2 månaders Alva. (Totalt blir det då 13 månaders Alva). Är det då möjligt att bli anställd på en 6 månaders Alva utan att bli inlasad?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Lagen om anställningsskydd (LAS) finns bestämmelserna om anställningsavtal och hur dessa ingås. Huvudregeln i anställningssammanhang är att anställningsavtal ingås tillsvidare, vilket framgår av LAS 4 §. Utöver detta finns även möjligheten för en arbetsgivare att tidsbegränsa anställningar och dessa olika former av tidsbegränsade anställningar finns i LAS 5 §. Enligt denna bestämmelse kan en arbetsgivare använda sig av allmän visstidsanställning(eller alva, som du uttrycker det i din fråga), vikariat, säsongsarbete eller när arbetstagaren har fyllt 67 år.Det finns dock begränsningar kring hur mycket en arbetsgivare kan använda sig av dessa tidsbegränsningar. Långvariga allmänna visstidsanställningar och vikariat övergår efter en tidsperiod till tillsvidareanställningar för att arbetsgivare inte ska missbruka möjligheten att anställa personal på begränsad tid. Det är detta som brukar kallas att man "lasas in" på en arbetsplats.


Inlasning och tvåårsregeln


En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning efter att arbetstagaren varit anställd genom anställningsformen i sammanlagt minst två år under en femårsperiod. Femårsperioden kan utsträckas till längre tid om den anställde under denna längre period varit anställd hos arbetsgivaren genom allmän visstidsanställning, vikariat säsongsarbete i sammanlagt mer än två år och anställningarna följt på varandra(det ska inte ha gått längre än sex månader från det att en anställning avslutats till det att nästa påbörjades). Denna väldigt krångliga och svårlästa formuleringen finns i LAS 5 a § 1 st. Det viktiga här är att en alva övergår till en tillsvidareanställning om den anställde varit anställd sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.


Ett vikariat övergår, precis som den allmänna visstidsanställningen, också enligt LAS 5 a § 3 st till en tillsvidareanställning om vikarien har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.


Däremot kan dessa två anställningsformers sammanlagda anställningstid inte kombineras för att åstadkomma en tillsvidareanställning. För att bli "inlasad" på detta sätt krävs att man har varit anställd som vikarie eller på en allmän visstidsanställning under minst 24 månader sammanlagt på en femårsperiod för vardera anställning. 16 månaders vikariat kombinerat med 9 månaders allmän visstidsanställning utgör exempelvis tillsammans 25 månaders tidsbegränsad anställning, men den anställde kommer inte att bli tillsvidareanställd eftersom anställningstiden kommer från två olika anställningsformer.


På grund av detta brukar man tala om "fyraårsregeln", dvs att en arbetsgivare under de rätta förutsättningarna tidsbegränsat kan anställa en person under fyra år utan att behöva använda sig av en tillsvidareanställning.


Andra tidsgränser genom kollektivavtal

Det kan dock vara värt att påpeka att man kan avtala bort tidsgränserna i LAS genom kollektivavtal, vilket framgår av LAS 2 § 3 st. I många kollektivavtal finns det exempelvis bestämmelser om att inlasningstiden under femårsperioden ska vara ett år, till skillnad från de två år som är föreskrivna i LAS. Det kan därför vara värt att kolla upp ifall din arbetsplats är bunden av ett kollektivavtal och om detta har avvikande bestämmelser kring detta.
Eftersom du inte nämnt något kollektivavtal så kommer jag dock nedan att redogöra för situationen så som den ser ut när någon avvikande kollektivavtalsbestämmelse inte finns.Sammanfattande svar


Ja, under de förutsättningar du anger i din fråga är det möjligt att anställa en person på en sex månaders allmän visstidsanställning utan att personen i fråga blir inlasad. Den totala anställningstiden för allmän visstidsanställning blir då 19 månader och tröskeln för inlasning är 24 månader. Detta är resultatet av att vikariatstiden inte inräknas i anställningstiden.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas Cyrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (807)
2021-11-30 Vad gäller vid provanställning?
2021-11-22 Måste jag arbeta som timanställd på pass som jag inte tackat ja till?
2021-11-16 Har man företrädesrätt till ny säsongsanställning om man inte sagts upp på grund av arbetsbrist
2021-11-02 Kan en provanställning övergå till ett vikariat?

Alla besvarade frågor (97723)