Kan man ingå arrendeavtal digitalt?

2020-11-09 i Arrende
FRÅGA
Hej,Om ett avtal om anläggningsarrende signeras digitalt med med Bank-ID, uppfyller det då formkraven enligt Jordabalken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att ni ingått ett avtal om anläggningsarrende digitalt då ni valt att signera med Bank-ID.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för när ett giltigt arrendeavtal har ingåtts.

Din fråga regleras i jordabalken (JB).

Enligt 8 kap. 3 § JB ska ett avtal om anläggningsarrende ingås skriftligen. Det är inte helt klarlagt om ett arrendeavtal kan ingås digital men med tanke på de förarbetsuttalande som gjorts borde ett digitalt avtal vara godtagbart. Med det sagt, godtas således även Bank-ID som signeringsmetod.

Som avslutande kommentar vill jag poängtera att i och med att rättsläget är osäkert är det säkrast att upprätta en skriftlig kopia som båda signerar.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (213)
2021-05-14 Formkraven för ett arrendeavtal
2021-05-01 Ersättning för förbättring på arrende?
2021-04-21 Kan man kräva ett längre avtal för arrende?
2021-04-20 Förlängs ett bostadsarrende automatiskt om ingen uppsägning sker?

Alla besvarade frågor (92309)