Kan man i testamente bestämma vad som ska hända med arvet efter att den första arvtagaren avlidit?

2016-08-31 i Testamente
FRÅGA
Genom mitt testamente blir min dotters arv efter mig hennes enskilda egendom.Maken har ett särkullbarn.Det finns två gemensamma barn.Min dotter och hennes make har skrivit följande i ett testamente:Om min dotter avlider först skall all hennes kvarlåtenskap tillfalla hennes make med fri förfoganderätt.Jag vill att hennes enskilda egendom skall tillfalla de gemensamma barnen direkt.Hur bör man göra?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente finns i Ärvdabalken, den hittar du här.

Att genom testamente styra vad som händer med ditt arv på det sätt som du beskriver efter att din dotter avlidit kallas testamentarisk sekundosuccession. Testamentarisk sekundosuccession är något som många yrkesverksamma jurister avråder ifrån såvida det inte gäller specifik egendom, exempelvis en fastighet. Det beror bl.a. på att det vid din dotters bortgång kan vara svårt att avgöra vilken del av hennes egendom som utgörs av ditt arv och inte.

Det enklaste hade därför varit om du skrev i ditt testamente att din dotter skall ärva all din kvarlåtenskap (kvarlåtenskap = all den egendom du efterlämnar) som enskild egendom och att även din dotter upprättar ett testamente där det står att barnen vid hennes bortgång ska få arvet efter dig direkt. Med tanke på vad din dotter och hennes make skrivit i deras testamente verkar dock detta inte vara ett alternativ.

Testamentarisk sekundosuccession

Du kan testamentera din kvarlåtenskap till din dotter med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt, till skillnad från full äganderätt, innebär att din dotter kan använda egendomen som hon vill under sin livstid, men hon kan inte testamentera bort den. När din dotter senare avlider går arvet efter dig istället till den som du har testamenterat det till, i detta fall dina barnbarn.

Viktigt att tänka på här är att din dotter har rätt att få ut sin laglott med full äganderätt. Laglotten är hälften av arvslotten. Det framgår av Ärvdabalkens 7 kap. 1§. Om din dotter ärver all din kvarlåtenskap blir följaktligen hälften av din kvarlåtenskap hennes laglott.

Din dotters rätt till sin laglott kan inte begränsas genom att du testamenterar din kvarlåtenskap till henne med fri förfoganderätt. Om du testamenterar kvarlåtenskapen till henne med fri förfoganderätt gäller det villkoret alltså bara den kvarlåtenskap som inte omfattas av hennes laglott, dvs. hälften av din kvarlåtenskap.

Jag vill dock påpeka att du egentligen inte förlorar något på att skriva i ditt testamente att allt ska ärvas med fri förfoganderätt. För att din dotter ska få ut sin laglott med full äganderätt måste hon i så fall begära jämkning av ditt testamente, enligt Ärvdabalkens 7 kap. 3§ 1 stycket. Men hon kan också välja att inte begära jämkning, vilket innebär att ditt testamente gäller och hon får hela arvslotten med fri förfoganderätt istället för full äganderätt.

Sammanfattningsvis kan du alltså skriva i ditt testamente att din dotter ska ärva dig med fri förfoganderätt. Väljer hon att begära jämkning av testamentet får hon hälften av arvet med fri förfoganderätt och hälften med full äganderätt. Den del som ärvs med fri förfoganderätt går då direkt till barnen vid hennes bortgång och den del som ärvs med full äganderätt går enligt hennes testamente till hennes make. Väljer hon att inte begära jämkning av ditt testamente får hon allt med fri förfoganderätt och vid hennes bortgång går allt som finns kvar av arvet efter dig enligt ditt testamente till barnen.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Om du har fler frågor angående arv eller testamente är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2599)
2020-09-22 Har syskonbarn rätt till arv?
2020-09-21 Är ett testamente giltigt om initialerna inte är egenhändigt skrivna?
2020-09-21 Hur fördelas arvet om en testamentstagare har avlidit?
2020-09-21 Kan man ändra testamentet och begränsa bröstarvingens arv?

Alla besvarade frågor (84273)