Kan man i ett äktenskapsförord bestämma att den enskilda egendomen ska utgöras av andelar i gifoträttsgodset?

Hej, kan man förorda i ett äktenskapsförord att samtliga tillgångar skall fördelas procentuellt (i vårt fall 66,66% och 33,33% vardera) och att de skall utgöra vår respektive enskild egendom?

Vi vill fördela våra tillgångar så att de tillfaller lika alla våra särkullsbarn, och vill inte göra det genom ett testamente, då min make skulle behöva testamentera bort arvslotten från sin dotter och det ser illa ut.

Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring äktenskapsförord finner du i Äktenskapsbalken (1987:230). Din fråga gäller huruvida man i ett äktenskapsförord kan bestämma att enskild egendom ska utgöras av andelar i gifoträttsgodset.

Om äktenskapsförord:

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det upprättas skriftligen och undertecknas av makarna, samt registreras hos Skatteverket (Äktenskapsbalken 7 kapitlet 3 §). Ett äktenskapsförord blir dock inte giltigt endast för att det undertecknats och registrerats. Det måste också stämma överens med det s.k. "typtvånget" i ovan nämnda paragraf.

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt har det framgått i litteraturen (Agell, Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 144 ff.) att det måste vara:

Klart

tydligt

individualiserat

Detta innebär att det som skrivs in i äktenskapsförordet som er enskilda egendom inte kan utgöra andelar av ert totala giftorättsgods. Egendomen måste vara bestämd.Samma princip gäller för avkastning.

Hur kan ni göra för att äktenskapsförordet ska bli giltigt?

Ni bör specificera i äktenskapsförordet vilken av er egendom som ska utgöra er enskilda för att detta ska bli giltigt.

Angående testamentet:

Som du beskriver så vill du inte att din make ska testamentera bort arvslotten från sin dotter. Om ni inte vill skriva äktenskapsförord kanske det att istället går att testamentera på ett annat sätt än det ni tänkt? Kontakta gärna Lawline för mer juridisk hjälp!

Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”