FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet05/07/2022

Kan man hävda urminnes hävd till en enskild väg?

Vi äger en skogsfastighet (gård). En skogsväg går igenom marken och den är enskild: det finns domslut och Lantmäteriets intyg. Vägen har 2 servitut, en till skogsbolaget och det andra till grannens förmån. Trots detta är det flera som kör igenom och åberopar "urminnes hävd". Enligt mina amatörmässiga undersökningar är urminnes hävd borttagen i den nya Jordbalken och har ingen juridisk betydelse längre. Vi håller vägen öppen för de närmaste grannar, utryckningsfordon, sopbilen och de 2 servitut. Det finns alternativa vägar. Problemet är dessa jägare/fiskare/turister som kör igenom utan hänsyn. Vad kan vi göra och vad är det som gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det har du problem med folk som använder den enskilda vägen på din fastighet och försöker hävda urminnes hävd. Jag kommer förklara vad som gäller för användandet av vägen och vad du kan göra åt saken.

Vad är det som gäller?

Finns begreppet urminnes hävd i Sverige idag?

Personerna som använder din väg påstår att de har rätt till det med stöd i urminnes hävd. Du har rätt att begreppet urminnes hävd inte finns med i den nuvarande jordabalken men det kan fortfarande vara relevant idag. Rätt som förelåg innan införanden av den nya jordabalken med stöd i urminnes hävd består även om man tagit bort möjligheten för nya rättigheter att uppstå med stöd i urminnes hävd (lag om införande av jordabalken 6 §).

Vad innebär urminnes hävd?

Urminnes hävd är ett rättsinstitut som ger laglig nyttjanderätt till en viss egendom om sådan rätt har medgetts under väldigt lång tid. För att kunna hävda urminnes hävd krävs dels att förhållandet bestått under väldigt lång tid, åtminstone över generationer. Dessutom måste man kunna peka på brev, protokoll eller liknande som visar att fastighetsägaren uttryckligt eller genom handlande samtyckt till att nyttjandet.

Eftersom rätten att använda din väg med stöd i urminnes hävd måste ha förelegat vid införandet av den nya jordabalken så ska själva nyttjandet av vägen ha börjat innan 1880-talet. Ingen människa född innan år 1880 lever idag men en viss organisation, fastighet eller enhet kan ha urminnes hävd som dess medlemmar eller ägare kan använda. Ett exempel på urminnes hävd är det uppmärksammade Girjas-målet där en sameby stämde staten, dvs. fastighetsägaren, på jakt- och fiskerättigheter som samebyn ansåg tillhörde dem med stöd i urminnes hävd. Samebyn Girjas förlorade i tingsrätten, vann halvt i hovrätten och vann tillslut fullt ut i Högsta domstolen.

Hur påverkar det här dig?

I din situation har jag svårt att tänka mig att dessa turister och jägare skulle kunna spåra sitt nyttjande av vägen till 1880-talet. Med största sannolikheten föreligger ingen nyttjanderätt för dem även om det är möjligt att ha rätt att nyttja en väg till följd av urminnes hävd. Det ska också nämnas att alla får promenera, cykla, rida m.m. på vägen med stöd i allemansrätten. Du har däremot rätt att bestämma vem som använder vägen för motoriserad trafik.

Vad kan du göra?

Du har rätt att neka folk att använda vägen för motoriserad trafik. Det innebär att du får stänga av vägen med vägmärke eller bom om du vill. Dessutom har du rätt till skälig ersättning för användandet av vägen som motsvarar slitaget på den (expropriationslagen 4 kap. 1 §).

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Aron BergRådgivare