Kan man häva köpet på grund av vilseledande information?

2021-05-31 i Köplagen
FRÅGA
HejVad gäller vidVilseledande information på nätauktionerkan man upphäva köpet om man är näringsidkare Med vänliga hälsningarUlla
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Att utgå ifrån den informationen som du har skrivit så kommer jag utgå ifrån att du köpte varan som näringsidkare från en privatperson eller näringsidkare och därmed blir köplagen (KöpL) tillämpbar.

Avtalets giltighet
Att vilseledanda någon genom lämnande av oriktiga uppgifter och sedan att det har skett avsiktligen dvs. den som vilseleder ska ha uppsåt (vilja) att göra det så uppfyller personen rekvisiten för ogiltighetsgrunden svek. Detta regleras i 3 kap. 30 § avtalslagen och gör att ett avtal som har kommit till stånd på detta sätt är inte giltigt och prestationerna ska återgå.

Kan du häva köpet?
För att häva köpet krävs det att det är något fel på varan enligt 17-21 §§ KöpL. Det anses vara fel på varan om varans art inte överensstämmer med avtalet (17 § KöpL). Det anses också vara fel på varan om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL).

Slutsats
Slutsatsens blir att du bör kunna häva köpet via köplagen eller avtalslagen om den information som du har fått om varan eller marknadsföringen inte överensstämmer med själva varan, eller om säljaren hade med avsikt att vilseleda dig. Dock ska jag poängtera att jag inte besitter alla omständigheter för att göra en helt korrekt bedömning.

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1438)
2021-11-28 Vem står risken för varor som inte kommer fram?
2021-11-23 Kan köpare av min bil kräva prisavdrag eller häva köpet?
2021-11-22 Fel i begagnad vara som köpts av privatperson
2021-11-22 Vem ansvarar för vara som inte kommit fram?

Alla besvarade frågor (97371)