Kan man häva köpet om en säljare inte levererar en vara inom avtalad tid?

2019-06-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Ifall jag har beställt t.ex persienner från ett företag och enats om att persiennerna ska levereras och monteras upp hos mig inom 7-14 dagar enligt kontraktet, då jag haft mötet med persiennföretaget och bestämt att jag betala i samband med monteringen. När dessa 14 dagar passerat och vi är inne på 16e dagen och företaget ej har kontaktat mig kan jag då begära att de levererar omedelbart och om inte kan jag häva köpet? eller måste jag ge dem tilläggstid och om de inte levererar inom tidsramen kan jag då häva köpet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör ett blandavtal, det vill säga dels en tjänst och dels ett köp så måste man först och främst ta ställning till den utmärkande prestationen för att veta vilken lag som ska tillämpas. För att göra detta brukar man ställa sig följande frågor:

1.Vilken prestation står för den största delen av kostnaden?

2.Krävs det särskild kunskap för att montera varan?

3.Kan varan demonteras och därefter behålla sin funktion och form?

Jag utgår ifrån att det i ditt fall är persiennerna och inte själva installationen som är den dyraste prestationen. Det krävs visserligen kunskap för att montera persienner, men efter demontering bör de behålla sin funktion och form. Jag anser därför att köpet är den utmärkande prestationen. Eftersom det handlar om ett köp av en lös sak som du gör av en näringsidkare så blir därför konsumentköplagen tillämplig (1 § och 2 § andra stycket konsumentköplagen).

Är säljaren i dröjsmål?

Eftersom ni har avtalat om en tidpunkt för leverans så är säljaren i dröjsmål när denne inte presterar i enlighet med den avtalade tidpunkten (5 och 9 § konsumentköplagen). Detta gör att man som köpare har rätt att göra vissa felpåföljder gällande; kräva fullgörande och häva köpet samt kräva skadestånd (10 § konsumentköplagen).

Vilka påföljder kan bli aktuella i ditt fall?

Du har först och främst rätt att innehålla betalningen tills säljaren levererar persiennerna (11 § konsumentköplagen). Eftersom det inte verkar föreligga ett oövervinnerligt hinder för säljaren att leverera persiennerna så har du även rätt att kräva fullgörelse (12 § första och andra stycket konsumentköplagen). Detta förutsätter att du inte väntar orimligt länge med att framställa ditt krav, men om du gör det relativt omgående så är det inte något som du behöver oroa dig för (12 § tredje stycket konsumentköplagen).

För att få häva köpet krävs det att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig, att du innan köpet meddelat säljaren att avlämnandet av persiennerna senast den avtalade dagen var avgörande för att du skulle ingå avtalet, eller att säljaren meddelat att denne inte kommer avlämna varan (13 § första stycket konsumentköplagen). Ett dröjsmål på två dagar bör inte anses vara av väsentlig betydelse för dig, och inte heller framgår det att du påtalat för säljaren innan köpet att just den avtalade tidpunkten var avgörande för avtalets ingående, eller att säljaren meddelat att denne inte kommer avlämna varan. Det går att komma förbi kravet på väsentlighet genom att, precis som du skriver, ge säljaren en inte oskäligt kort tilläggstid (vilket i regel bör betraktas som en vecka). Om inte säljaren då levererar varan inom tilläggstiden så har du rätt att häva köpet (13 § andra stycket konsumentköplagen).

Sammanfattning

Eftersom säljaren är i dröjsmål så har du rätt att kräva fullgörelse, det vill säga kräva att säljaren ska leverera persiennerna. Ett dröjsmål på några dagar är i regel inte hävningsgrundande, men genom att du ger säljaren en inte oskäligt kort tilläggstid (vilket bör vara ungefär en vecka) så får du rätt att häva köpet om säljaren inte fullgör sin prestation inom tilläggstiden och kommer således runt kravet på väsentlighet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1097)
2020-11-28 Fel i fabriksny husbil efter två år?
2020-11-26 Konsumenters rätt till reklamation enligt konsumentköplagen
2020-11-25 Fackmannamässigt avhjälpande
2020-11-22 Kan jag få vara ersatt när den är installerad?

Alla besvarade frågor (86530)