Kan man häva köp när säljaren hamnar i dröjsmål?

2021-05-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Köpte en båtmotor hos båtfirma och skrev på köpekontrakt i början på året. De sa att de kunde leverera motorn i mitten av april månad. Sedan sa de början på maj och sedan slutet på maj. De senaste nu är att de inte vet när den kan levereras! De har också aldrig informerat mig om dessa förseningar utan det har varit jag som hela tiden sökt kontakt.Kan jag häva köpet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp mellan konsument och näringsidkare regleras i konsumentköplagen (KKöpL). Nedan ska jag redogöra vad som gäller när säljaren inte levererar varan i tid.

Dröjsmål

Det föreligger dröjsmål på säljarens sida om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida (9 § KKöpL). Påföljderna vid sådana dröjsmål är fullgörelse, hävning och skadestånd (10 § KKöpL). Köparen får dessutom hålla inne betalning (11 § KKöpL).

Hävning

Huvudregeln för att kunna häva ett köp är om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Köparen får också häva köpet, om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan (13 § första stycket KKöpL).

Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tillläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort, får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får köparen häva köpet endast om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid (13 § andra stycket KKöpL).

Skadestånd

Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (14 § KKöpL).

Meddelande om hävning

För att kunna häva köpet eller kräva skadestånd måste köparen meddela säljaren inom skälig tid efter det att han fick kännedom om avlämnandet. Om köparen häver köpet, behöver han dock inte lämna särskilt meddelande om att han dessutom vill kräva skadestånd (15 § KKöpL).

Sammanfattning

För att kunna häva ett köp på grund av säljarens dröjsmål måste dröjsmålet vara av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren känner till detta förhållande. Om man däremot har bestämt tilläggstid som inte är oskäligt kort får man häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Man får dock alltid häva köpet om säljaren meddelar att denne inte kommer att avlämna varan. Det är också viktigt att meddela säljaren om att man avser att häva köpet inom skälig tid. Vad som är skälig tid är svårt att säga och är beroende av de omständigheterna i det enskilda fallet.

Det framgår av din fråga att ni har bestämt tilläggstid ett par gånger, först i början av maj månad och sedan i slutet av maj månad. Det framgår också av din fråga att de nu inte vet när de kan leverera båten. Man kan därför utgå från att rekvisiten i 13 § andra stycket är uppfyllda – att säljaren inte kommer att leverera varan inom tilläggstiden. Du har därför rätt att häva köpet. Glöm dock inte att meddela säljaren om att du vill häva köpet så fort du kan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1224)
2021-06-13 Kan entreprenör kräva ersättning för ROT-avdrag i efterhand?
2021-06-11 Hur många gånger kan säljaren reparera?
2021-06-08 Kan en konsument häva ett köp vid dröjsmål?
2021-06-07 Säljaren godtar inte begäran om hävning

Alla besvarade frågor (93136)