Kan man häva köp av moped som är trimmad?

2019-11-29 i Köplagen
FRÅGA
Jag har en vän som är 16 år, han sålde en moped som var trimmad till en annan i annonsen så framgick det att mopeden säljs i befintligt skick. Den han sålde den till visste inget om trimningen trots att han provkörde den. Han begär nu att häva köpet, är det möjligt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att benämna din vän som säljare och den han sålde mopeden till som köpare för att underlätta förståelse av tillämpning av rättsreglerna.

Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig (1 §).

Förutsättningar för att häva ett köp.
För det första förutsätts att en köpare inom skälig tid efter det att han märkt, eller bort märka, felet dels reklamerar det (32 § KöpL) och dels meddelar att han vill häva köpet (39 § 2 st KöpL). För det andra krävs för hävning att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insåg, eller borde ha insett det, 39 § 1 st KöpL.

Köparens undersökningsplikt
Vid bedömningen inverkar även en köpares undersökningsplikt, som är relativt omfattande vad gäller begagnade fordon. Köparen får nämligen inte åberopa fel som han borde ha upptäckt, 20 § KöpL. Frågan är om köparen bör ha känt till att mopeden var trimmad, att framljuset inte riktigt fungerade och att bakdäcket var slitet (20 § 2 st KöpL). Det gäller rimligen för det defekta däcket och ljuset. Det är mera tveksamt om det gäller för trimningsfelet.

Säljarens upplysningsplikt
Vidare kan säljarens upplysningsplikt inverka på bedömningen, 19 § 1 st 2 p KöpL. Även om en vara säljs i befintligt skick ska den i vissa fall anses vara behäftad med fel. Det gäller, bl a om säljaren underlåter att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande angående varans egenskaper, som kan antas inverka på hans ställningstagande.

Bedömning i sak
Beträffande frågan om hävning är möjlig kan man konstatera att trimningsfel är av väsentlig betydelse för en köpare. Köparen får därför enligt 25 § 1 st KöpL häva köpet på grund av säljarens avtalsbrott om det är av väsentlig betydelse för köparen och om säljaren borde ha insett det. Det framgår inte om din vän, d.v.s. säljaren, upplyste köparen om felet, men om han inte gjorde det kan det tyda på att din vän var i vetskap, d.v.s. i ond tro angående felets betydelse för köparen och avstod från att upplysa säljaren om det.

Slutsats
Under förutsättning att felet inte kan anses omfattas av din väns undersökningsplikt borde köparen ha goda möjligheter att kunna häva köpet.

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1112)
2020-02-27 Fel i köp av begagnad bil
2020-02-25 Kan en säljare över Tradera häva ett köp?
2020-02-23 Går en klausul i avtalet före vad som gäller enligt lagen?
2020-02-19 Köplagen om fel på moped

Alla besvarade frågor (77447)