Kan man häva ett muntligt avtal?

2020-09-25 i Köplagen
FRÅGA
Kan säljare av begagnad bil efter muntligt avtal häva avtal ? Av anledningen att han ångrat försäljningen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Bindande avtal

Ett avtal bygger på två samstämmiga viljeförklaringar, dvs. anbud och accept. Det krävs inget skriftligt avtal för att avtalet ska anses vara bindande, förutom vid undantagsfall (t.ex. köp av fastighet) (1 § avtalslagen). Har en köpare och en säljare kommit överens om att de ska ingå i ett avtal om köp av bil så är avtalet bindande för båda parterna. Detta innebär att båda parter ska prestera i enlighet med avtalet – du betalar för bilen och säljaren lämnar över bilen till dig.


Ångerrätt?

Jag utgår ifrån att i detta fall handlar det om ett köp av bil mellan privatpersoner – köplagen (KöpL) blir då tillämpligt. Enligt köplagen har säljaren ingen ångerrätt om den inte har avtalats. Det är endast om det föreligger kontraktsbrott från din sida kan säljaren häva avtalet. Du kan därför kräva fullgörelse (23 § KöpL).


Sammanfattning

Säljaren har inte rätt att häva avtalet vid ånger. Muntligt avtal är bindande avtal – det kan dock vara svårt att bevisa att ett sådant avtal har slutits. Som sagt har du som köparen rätt att kräva fullgörelse. I praktiken kan dock detta vara svårt. Om det är så att du vill ha den bilen och säljaren vägrar att fullfölja avtalet, kan du väcka talan i domstol.

För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1366)
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil
2021-06-08 Försäljning av äldre bil på Blocket
2021-06-07 Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93070)