Kan man häva ett köp innan varan har skickats?

2019-11-23 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Jag har ett knivigt problem. Jag har köpt en vara på tradera vars bud ju är bindande. En gammal skivspelare. Efter affären avslutades har jag fått övertygande information om att det är mycket olämpligt att skicka gamla skivspelare. De håller oftast inte för detta. Jag kontaktad säljaren för att klargöra detta, be honom att vi avbryter affären, jag ser till att han slipper avgiften och jag föreslår även honom att sälja den med avhämtning pga den information jag fått. Säljaren svarar då nej. Han vidhåller att jag ska betala. Han svarar inte på frågan om hur han packat - mer än "mycket noggrannt". Han svarar inte på vad han tar för ansvar om den går sönder mer än att han felaktigt påstår att schenkers avgifter täcker detta. Nu står vi här med en oavslutad affär och det senaste som hänt är att säljaren hotar med betalningsföreläggande hos kronofogden. Jag tycker att jag har mycket goda argument för att jag ville avbryta affären och ta tillbaka mitt bud. Det handlar inte så mycket om pengarna som det faktum att jag tycker att det är ett sånt makalöst resursslöseri att skicka något som med stor sannolikhet inte kommer att hålla. Men har jag någon juridisk rätt att göra detta?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller köp mellan privatpersoner så är det i Köplagen som vi hittar tillämpliga regler.

Du får häva köpet om det är fel på varan eller om den är försenad

De möjligheter som finns för att häva ett köp är begränsade till två situationer.

1. om varan är försenad på grund av säljarens dröjsmål att leverera varan (25-26 § KöpL).

2. om det efter leverans skulle visa sig finnas ett fel i varan (30, 37, 39 § KöpL).

Säljaren är i detta fallet inte i dröjsmål med leveransen så den möjligheten till hävning kan vi räkna bort.

Man bedömer om det finns fel i varan först när den har avlämnats till leverantören

Tidpunkten då man avgör om det föreligger ett fel på varan bedöms enligt 21 § KöpL. Den tidpunkten inträffar när risken för varan går över på köparen, vilket är när varan är att anses som avlämnad 13 § KöpL vilket den anses vara när säljaren ha lämnat över varan till transportören då detta är ett transportköp på distans 7 § KöpL. Eftersom att denna tidpunkt ännu inte har inträffat så finns det tyvärr ingen möjlighet att hävda fel i varan.

Det finns alltså inget legalt stöd för dig att häva köpet vid denna tidpunkt. Du är således bunden av avtalet och betalningsskyldig för varan 50 § KöpL.

Om det senare när du har fått skivpelaren skulle visa sig att den har gått sönder under frakten så kan du mest troligt få pengarna tillbaka

Om det senare, när du fått skivspelaren skulle visa sig att den har gått sönder under frakten så kan du nog med framgång hävda fel i varan med stöd av 8§ som säger att säljaren ansvarar för att ordna ett lämpligt transportmedel för varan; samt 17 § 2st 4p KöpL som säger att varan ska vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan. De påföljder som skulle bli aktuella då är mest troligt prisavdrag (37-38 § KöpL) eller hävning av köpet (37, 39 § KöpL).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1099)
2020-01-21 När gäller avtal med telefonförsäljare?
2020-01-14 Köpt vara kommer inte fram, vad gör jag?
2020-01-01 Vem bär ansvaret för fel i vara vid köp mellan två privatpersoner?
2019-12-31 Vem har att bevisa att en vara är felaktig i ett köp mellan två privatpersoner?

Alla besvarade frågor (76613)