Kan man häva ett köp av häst utan att undersöka vad som är felet?

2020-11-18 i Köplagen
FRÅGA
Hej. Jag har för några dagar sedan sålt en häst. Tre dagar efter försäljningen kontaktar köparen mig och säger att hästen fått en knöl på svansen, skickar även bild. Jag som säljare kontaktar mitt försäkringsbolag och köparen kontaktar sitt för att se vems försäkring som skall täcka ev. kostnader. Inget bolag vill ta i detta ...Jag som säljare som aldrig sett denna knöl förut erbjuder mig att stå för veterinärkostnader för en undersökning då dessa knölar kan vara både goda och elakartade. Så vi ska få se. Vill köparen sedan inte ha hästen har jag sagt att hästen kan återlämnas till mig. Vi kommer överens om att vi skall undersöka hästen hos en veterinär och att jag ska bekosta detta. Bara en stund efter vi kommit överens om detta så vill köparen häva köpet, utan att undersöka hästen. Det kan ju lika gärna vara så att hästen är fullt frisk trots knölarna? Hur ska jag gå till väga. Ska jag så fast vid att en undersökning skall göras innan köpet kan hävas vid eventuell skada. Eller har köparen rätt att häva köpet direkt trots vår överenskommelse.
SVAR

Hej, tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Jag tolkar det som att ni båda är privatpersoner. När en privatpersoner köpt en vara (hästar räknas som en sak, dvs en vara) av en annan privatperson, regleras det av köplagen (1 § KöpL).

För att köparen ska kunna göra olika påföljder gällande mot dig som säljare, tex häva köpet, få felet åtgärdat eller tex få ett prisavdrag krävs att det går att konstatera att det är ett fel på hästen. Enligt köplagen föreligger fel om varan inte motsvarar den kvalitet som avtalats med säljaren, eller om varan avviker från vad man som köpare med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Med andra ord, om hästen inte håller den avtalade standarden eller är i väldigt mycket sämre skick än vad man som köpare kunde räknat med.

Då vi inte vet ännu vad knölarna är och/eller om dessa kommer påverka hästen och därmed skicket på den kan vi inte ännu konstatera att det föreligger ett "fel" på hästen. Under förutsättning att knölarna kommer inverka på hästens hälsa, och därmed möjligheten till att rida och använda den som beräknat kan vi dock utgå från att det föreligger ett fel på varan (hästen).

Påföljder man kan göra gällande om fel föreligger

De påföljder man kan göra gällande vid fel på en vara är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL).

Avhjälpande eller omleverans innebär tex att säljaren åtgärdar det som är fel eller levererar en likvärdig vara (34 § KöpL). Detta är dock ovanligt när det kommer till köp mellan privatpersoner, då det sällan finns en likvärdig vara att leverera och/eller man saknar kunskapen som krävs för att åtgärda felet. Eftersom du inte kommer kunna leverera en ny, identisk häst till köparen kan vi därmed utesluta denna påföljd.

Prisavdrag kan bli aktuellt om det inte går att åtgärda det som är fel eller inte heller går att leverera en annan, likvärdig vara (37 § KöpL). Prisavdraget ska vara ungefär lika stort den beräknade värdeminskningen är på varan i relation till felet (38 § KöpL).

Köparen kan även ha rätt att häva köpet om felet är av stor betydelse för hen, och du som säljare borde ha insett detta (39 § KöpL). Köparen kan dock inte begära att häva köpet direkt, utan du som säljare måste få en chans att avhjälpa felet eller leverera en ny vara. Men om dessa påföljder inte kan bli aktuella har köparen alltså rätt att begära hävning. Vi vet ju inte ännu om du kommer kunna åtgärda det eventuella felet, men för att få den kunskapen måste ju undersökningen göras. Därav är det också fullt rimligt att du står på dig om att hästen ska undersökas innan köpet hävs, eftersom du måste få en möjlighet att åtgärda felet. Beroende på vad kan tänkas vara för fel på hästen och om/eller knölarna inverkar på dess "funktion" är det inte uteslutet att prisavdrag kan komma att bli aktuellt heller. Detta är dock svårt att svara på utan att veta vad knölarna är och vilken påverkan de har.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och framför allt att det inte är någon fara med hästen. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1366)
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil
2021-06-08 Försäljning av äldre bil på Blocket
2021-06-07 Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93234)