Kan man häva ett köp av häst om den förändrar beteende efter köpet?

2020-12-03 i Köplagen
FRÅGA
Anna köpte en häst av en privatperson för en vecka sedan, i annonsen står det "snäll, okomplicerad valack". Men redan från första dagen har han sparkats och bitits. Hon har varit och provat honom tre gånger innan hon köpte honom utan att han visade detta beteende. Kan hon häva köpet?
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

När privatpersoner köper saker eller varor av varandra är det köplagen som är tillämplig, (1 § KöpL).

För att köparen ska kunna göra olika påföljder gällande mot säljaren, tex häva köpet, få felet åtgärdat eller tex få ett prisavdrag krävs att det går att konstatera att det är ett fel på hästen.

När föreligger fel?

Enligt köplagen föreligger fel om varan inte motsvarar den kvalitet som avtalats med säljaren, eller om varan avviker från vad man som köpare med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Med andra ord, om hästen inte håller den avtalade standarden eller är i väldigt mycket sämre skick än vad man som köpare kunde räknat med.

Det är svårt att säga utifrån din kortfattade beskrivning om hästens beteendeförändring är tillfällig, tex för att den blivit stressad av flytten, eller om den är permanent. Om den skulle vara mer tillfällig är det förmodligen inte ett fel i köplagens mening. Om det aggressiva beteendet kvarstår skulle det kunna utgöra fel.

Påföljder man kan göra gällande om fel föreligger

De påföljder man kan göra gällande vid fel på en vara är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL).

Avhjälpande eller omleverans innebär tex att säljaren åtgärdar det som är fel eller levererar en likvärdig vara (34 § KöpL). Detta är dock ovanligt när det kommer till köp mellan privatpersoner, då det sällan finns en likvärdig vara att leverera och/eller man saknar kunskapen som krävs för att åtgärda felet. Eftersom säljaren inte kommer kunna leverera en ny, identisk häst kan vi därmed utesluta denna påföljd.

Prisavdrag kan bli aktuellt om det inte går att åtgärda det som är fel eller inte heller går att leverera en annan, likvärdig vara (37 § KöpL). Prisavdraget ska vara ungefär lika stort den beräknade värdeminskningen är på varan i relation till felet (38 § KöpL). Detta skulle kunna bli aktuellt, men det beror på hur mycket inverkan hästens mer aggressiva beteende har på möjligheten att rida och därmed använda den.

Köparen kan även ha rätt att häva köpet om felet är av stor betydelse för hen, och säljaren borde ha insett detta (39 § KöpL). Köparen kan dock inte begära att häva köpet direkt, utan säljare måste få en chans att avhjälpa felet eller leverera en ny vara. Men om dessa påföljder inte kan bli aktuella har köparen alltså rätt att begära hävning.

Som tidigare nämnt är det svårt att säga om det förändrade beteendet utgör fel eller inte, framför allt för att det gått så pass kort tid och det därför inte är orimligt att tänka sig att hästen kanske fortfarande är påverkad av flytten och miljöombytet. Om problemet kvarstår blir min rekommendation att inledningsvis kontakta säljaren för att se om ni kan komma överens om någon påföljd.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1337)
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

Alla besvarade frågor (91389)