Kan man häva ett köp?

2019-02-03 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga kring hävning av köp. Min chef har köpt in frukt till företaget som ska ätas av de anställda. Nu visar det sig dock att mängden frukt som levererats understiger den avtalade mängden. Varje fruktkorg ska innehålla 10 kg frukt men vid kontroll väger fruktkorgen endast 9,5 kg. Frukten ska dessutom vara rentvättad vid leverans men den är dammig och lite smutsig av jord. Min chef är missnöjd och vill häva köpet. Är detta möjligt?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av Köplagen (KöpL 1 och 4 §§). Köplagen är tillämplig på bland annat två näringsidkare (företag) som ingår avtal med varandra. Jag förstår det ur din fråga att du är anställd på ett företag, som har köpt in frukt ifrån ett annat, och därför utgår jag ifrån just Köplagen.

Avtal före lag

Jag vill börja med att påpeka att det avtal ditt företag och fruktföretaget har ingått, är det första ni ska se till när något går fel, som i det här fallet då leveranserna ni får inte riktigt stämmer överens med vad ni avtalat om. Avtal går alltid före Köplagen. Därför är det viktigt att ni ser till ert avtal först - om ni har några avtalsvillkor som behandlar just fel på vara eller förutsättningar för hävning, så är det de villkoren som gäller. Saknar ert avtal sådana villkor, kan man vända sig till Köplagen, vilken jag kommer redogöra för här nedan (3 § KöpL).

Fel på vara

Eftersom ni har fått en mindre mängd frukt levererad än vad som avtalats, föreligger ett fel i köprättslig mening, eftersom "varan" inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (17 § KöpL). Varan är därför att anse som felaktig.

Rätten till hävning

När en vara är att anse som felaktig, kan man åberopa någon av följande påföljder -
1) Avhjälpande, 2) Omleverans, 3) Prisavdrag och 4) Hävning. Det är denna ordning som gäller, vilket innebär att ni inte kan häva per automatik, om säljaren skulle erbjuda sig att företa ny leverans exempelvis (30 § KöpL).

Avhjälpande kommer med stor sannolikhet inte på fråga i ert fall, eftersom det rent konkret skulle innebära en påfyllning av fruktkorgarna för denna leverans och att företaget "rengör" frukten. Det som är mest aktuellt är att kräva omleverans, det vill säga att säljaren levererar nya fruktkorgar av korrekt vikt och frukt i bättre skick. Om säljaren ställer sig positiv till detta och levererar på nytt, har ni dessvärre inte rätt att häva köpet helt och hållet (34 och 36 §§ KöpL).

Reklamation

För att ni ska kunna åberopa någon av de nämnda följderna, krävs att ni som köpare, enligt god affärssed, har undersökt varan dvs. fruktkorgarna (31 § KöpL). Utifrån det du skriver, att ni har vägt frukten, låter det som att ni har gjort en sådan undersökning. Nästa steg är att ni måste kontakta säljaren och reklamera "inom skälig tid" (32 § KöpL). Vad som är skälig tid är inte fastställt och kan skilja sig beroende på fall. Är det så att detta är en engångsleverans ni har beställt, så skulle jag ändå påstå att ni reklamerar inom skälig tid om det sker relativt nära leveransen i tid. Är det istället en tjänst ni har köpt där leverans ska ske varje vecka eller liknande, och korgarnas vikt har varit felaktig vid varje leverans under en längre tid, är det svårare att bedöma om ni faktiskt reklamerar i tid. Jag skulle med andra ord inte tycka att det är skälig tid att ta emot flertalet leveranser under någon månad eller mer, och reklamera först nu. Är detta en första (och kanske enda) leverans, kan det mycket möjligt vara att anse som inom skälig tid. I samband med reklamation måste ni meddela att ni kräver omleverans (35 § KöpL).

Sammanfattning

Om det i ert avtal finns villkor som reglerar fel på vara eller hävning, ska ni utgå ifrån dessa. Först om sådana villkor saknas, kan ni vända er till Köplagens regler. Att ni har fått för lite frukt är ett kontraktsbrott och därmed att betrakta som ett köprättsligt fel. Ni har rätt till åtminstone en omleverans av frukten, förutsatt att ni har reklamerat inom en skälig tid efter den felaktiga leveransen.

Jag hoppas att detta var ett svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar kan du kommentera här nedan, så svarar jag så snart jag kan.

Vänligen,

Viktoria Wnuk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (977)
2019-05-22 Jag har köpt en häst som visat sig ha en sjukdom. Kan det röra sig om ett dolt fel som säljaren ska ansvara för?
2019-05-22 Hur fungerar fakturering som egenanställd och vad händer om inget pris har överenskommits i skriftligt avtal mellan företag?
2019-05-21 Hur byte av bostadsrätt betraktas juridiskt
2019-05-20 Kan ett köp hävas pga att säljaren gett fel information?

Alla besvarade frågor (69213)