FrågaKÖPRÄTTKöplagen13/06/2020

Kan man häva ett hästköp om hästen är halt?

Köpt och betalat häst som visade sig vara halt. Kan jag få tillbaka mina pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta om du har rätt att häva köpet (och få pengarna tillbaka) på grund av att hästen du köpte visade sig vara halt. Eftersom du ställer frågan som företrädare för ett häståkeri tolkar jag det också som att du gjorde köpet i egenskap av näringsidkare. Detta innebär att köplagen (KöpL) blir aktuell för att besvara din fråga.

Är hästen felaktig i köprättslig mening?

För att kunna häva köpet krävs för det första att hästen är felaktig i köprättslig mening. Ett fel föreligger om hästen avviker från vad du och säljaren har avtalat, eller om hästen i övrigt avviker från vad du kunde förvänta dig vid köpet (17 § KöpL). Jag förutsätter att hästen enligt avtalet skulle vara skadefri, och hälta är därför att bedöma som ett fel på hästen.

Jag vill också uppmärksamma hur viktigt det är att läsa vad som faktiskt står i avtalet. Om du t.ex. har köpt hästen som en tävlingshäst kan du ställa mycket högre krav än om du har köpt en promenadhäst. Det är dessutom av betydelse hur säljaren har marknadsfört hästen och vad som har utlovats i annonsen. Detta kan fylla ut avtalet och hjälpa till att visa att hästen inte är i avtalat skick.

Borde du ha upptäckt felet vid undersökningen innan köpet?

Du som köpare har en undersökningsplikt innan köpet. Detta innebär att du inte kan åberopa fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § KöpL).

Jag förutsätter att hästen har veterinärbesiktigas innan köpet gjordes. Om hästen inte uppvisade några tecken på hälta vid besiktningen kan det inte ställas några andra krav på att du borde upptäckt att hästen var halt. Om hältan var ett så kallat "dolt fel" som du inte borde ha upptäckt är hästen alltså felaktig i köprättslig mening.

Fanns hältan redan innan hästen levererades till dig?

För att hästen ska ses som felaktig krävs det också att hästen var halt redan när den levererades till dig. Huvudregeln är alltså att säljaren bara är ansvarig för sådana fel som fanns innan denna tidpunkt (21 § första stycket KöpL).

Säljaren kan dock vara ansvarig för fel som uppkommer senare, men bara om felen uppstår till följd av säljarens avtalsbrott (21 § andra stycket KöpL). Detta blir dock framförallt aktuellt om säljaren t.ex. har åtagit sig att montera eller installera det som har köpts. Bestämmelsen blir alltså inte riktigt applicerbar vid just hästköp. Jag bedömer det därför som att säljaren enligt huvudregeln endast är ansvarig för sådana fel som fanns innan leveransen.

I ditt fall beror säljarens ansvar alltså till stor del av vad det är som har orsakat hältan. Om hästen t.ex. har skadat sig i hagen efter den hade levererats till dig är säljaren inte ansvarig. Om du däremot kan visa att hältan exempelvis beror på en underliggande sjukdom som hästen måste ha haft redan sedan tidigare blir säljaren ansvarig.

Är det möjligt att häva köpet?

För att kunna åberopa att hästen är felaktig och då eventuellt kunna häva köpet krävs att du reklamerar i tid. Detta innebär att du måste kontakta säljaren så fort som möjligt efter att du märkte att hästen var halt (32 § KöpL).

För att få häva köpet krävs det också att felet är av väsentlig betydelse och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (30 § och 39 § KöpL). Om hältan enbart är tillfällig och kommer att gå över inom en viss tid är det troligen inte att bedöma som ett fel av väsentlig betydelse. Då blir det istället aktuellt att få ersättning för veterinärkostnader eller prisavdrag (30 §, 34 § och 37 § KöpL). Om hältan däremot inte är övergående är det med största sannolikhet av väsentlig betydelse för dig, och då är det möjligt att istället häva köpet.

Sammanfattning

För att sammanfatta krävs det alltså att hästen är felaktig för att det ska vara möjligt att häva köpet. Bedömningen av om hästen är felaktig beror på vad du och säljaren har avtalat. Dessutom krävs det att du inte borde ha upptäckt hältan innan köpet gjordes, och att hästen var halt redan innan den levererades till dig.

Om hästen är felaktig i köprättslig mening krävs det också att du meddelar detta till säljaren så snart som möjligt. Om hältan är tillfällig blir det i första hand aktuellt att få ersättning för veterinärkostnaderna. I andra hand blir det aktuellt med prisavdrag. Om hältan däremot inte är övergående kan du med största sannolikhet häva köpet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna OlanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”