Kan man häva ett avtal för att man ångrar att det ingicks?

Min styvfar har sålt en bil till mig (han står som ägare på bilen) nu när jag ska betala de sista 5000kr så säger han att han vill ha bilen tillbaka. Han säger att jag inte har något kvitto och han står ägare på bilen. Jag har dock sms på att han säger han endast kommer att skriva bilen på mitt namn efter jag har betalat hela beloppet nu vill han plötsligt ge pengarna tillbaka och vill ha bilen tillbaka. Har han rätt att göra det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att båda parterna är privatpersoner och då ska Köplagen (1990:931), KöpL, tillämpas. Även Avtalslagen (1915:218), AvtL, blir tillämplig.


Giltiga grunder för avtalsingående
För att ett avtal ska bli bindande för båda parterna krävs det att det skett anbud och accept i någon form, exempelvis skriftligt avtal om försäljning av en bil. AvtL likställer skriftligt avtal med muntligt avtal, det vill säga båda formerna av avtalsslutande är lika giltiga. Den stora skillnaden är att muntliga avtal är svårare att bevisa.
Det framgår inte helt tydligt från din text hur ni slöt avtalet från början. Om det skedde muntligt så är din styvfars sms stark bevisning på att avtal har slutits. Om ert avtal slöts genom att din styvfar först skickade det smset, att bilen blir din efter att du betalat hela beloppet, så kan det ses som ett anbud. Att du sedan börjar betala summan är en accept av anbudet genom konkludent handlande, vilket då gör avtalet bindande för er båda. Bara det faktum att din styvfar accepterat all betalning fram tills nu kan ses som att han konkludent gått med på avtalet genom att inte betala tillbaka summan eller vägra tidigare. Med andra ord finns det många grunder för att styrka att avtal mellan er har ingåtts och utgångspunkten är “pacta sunt servanda”, avtal ska hållas.

Det finns grunder i AvtL för att ogiltigförklara ett avtal, men inga av dom verkar vara tillämpliga här. Istället kollar vi på grunderna för att häva avtal i KöpL.


Grunder för hävning av avtal
Säljaren har endast rätt att häva avtalet om du som köpare ligger i dröjsmål med betalningen eller inte medverkat till köpet på ett för säljaren väsentligt sätt. Att så skulle vara fallet verkar inte troligt. Säljaren, din styvfar, kan inte häva avtalet bara på grunden att han ångrat sig.

Om din styvfar däremot inte lämnar över varan efter att du slutfört din del av avtalet så blir det ett dröjsmål med varans (bilen) avlämnande. Detta ger dig grund för att häva avtalet enligt 25 § KöpL, vilket då skulle medföra att du får dina pengar återbetalda. Det verkar ju dock som att du vill ha bilen och då kan du kräva fullgörelse av avtalet enligt 23-24 §§ KöpL. Du kan även kräva skadestånd för skada du lider genom säljarens dröjsmål enligt 27 §.


Sammanfattning
Ett bindande avtal mellan parter kan ske skriftligen, muntligen, genom konkludent handlande eller en blandning av dessa. När ett avtal väl har uppstått så kan inte en av parterna avbryta avtalet endast för att denne ångrar sig. Din styvfar kan alltså inte fullgöra avtalet utan en hävningsgrund. Skulle han inte lämna över varan kan du kräva fullgörelse, häva avtalet eller kräva skadestånd enligt 22-29 §§ KöpL.

Din styvfar kan alltså inte nu besluta att han helt plötsligt inte vill sälja bilen. Avtalsfrihet är dock en central del i detta rättsområdet, så du kan gå med på att häva avtalet och få dina pengar tillbaka utan några andra rättsverkningar. 


Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”