Kan man ha två anställningar samtidigt?

2021-06-20 i Övrigt
FRÅGA
Vad händer om arbetstiderna krockar? Dvs om jag har 2 anställningar. Får jag böter eller vad säger lagen, vill veta mycket om detta.
SVAR

Hej! Tack för att du ställer din fråga till Lawline. För att besvara din fråga kommer jag dela upp mitt svar i två delar. Dels kommer jag redogöra för vad följden blir i det fall arbetstiderna krockar och du skulle utebli från ena arbetet, dels möjligheten att arbeta för två olika arbetsgivare.

Vad händer om du uteblir från ena anställningen?

I det fall du uteblir från ena anställningen, finns möjlighet för arbetsgivaren att avskeda dig. Att inte arbeta överhuvudtaget är att grovt åsidosätta sina skyldigheter mot arbetsgivaren, vilket är grund för avsked, 18 § lagen om anställningsskydd.

Om din arbetsgivare går med på det, har du möjlighet att byta arbetspass med en kollega. Det är dock viktigt att beakta reglerna i arbetstidslagen som säger att det ska vara 11 timmars sammanhängande vila per dygn, 13 §, och 36 timmars sammanhängande vila en gång per vecka, 14 §.

Arbeta för två olika arbetsgivare

Lagen hindrar dig inte från att ha två anställningar samtidigt. Däremot har arbetsgivaren en möjlighet att införa en så kallad konkurrensklausul i ditt anställningsavtal eller i en eventuellt kollektivavtal. En konkurrensklausul säger att du inte kan arbeta hos ett annat företag som konkurrerar med företaget som du i dagsläget jobbar på. Användningen av konkurrensklausuler är emellertid inte helt fri. Klausulen får inte sträcka sig längre än vad som anses vara skäligt, 38 § Avtalslagen. Klausulerna skälighet avgörs genom en helhetsbedömning utifrån vad arbetsgivaren kan sägas ha för syfte med klausulen och konkurrensklausulers omfattning i tid.

I det fall du arbetar inom den offentliga sektorn, är det viktigt att beakta reglerna i lagen om offentlig anställning (LOA). En arbetstagare får inte ha en anställning som kan rubba förtroendet för hans eller någon annans arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada arbetsgivarens anseende, 7 § LOA. Med andra ord får du inte ha en förtroendeskadlig anställning hos en annan arbetsgivare. Du ska även på din arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens andra anställning, 7b § LOA.

Avslutningsvis

För att sammanfatta mitt svar är det som utgångspunkt okej att ha flera anställningar. Detta förutsätter dock att det inte finns en skälig konkurrensklausul, att anställningen inte är förtroendeskadlig, samt att arbetstiderna inte krockar.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96475)