Kan man ha som villkor i en framtidsfullmakt att båda fullmäktige måste samtycka till en åtgärd?

2020-05-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Framtidsfullmakt.Jag o min min ska skriva framtidsfullmakter till våra två söner.Kan man tillfoga i text att vi vill att brödena skall fatta beslut i enighet och tillsammans ? Eller är det onödigt?Finns ej denna text i de blanketter jag hämtat på nätet.Tack på förhandMvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du önskar att infoga ett villkor i framtidsfullmakten som föreskriver att sönerna måste vara överens innan de fattar beslut enligt framtidsfullmakten.

Min utgångspunkt är att ni har koll på hur framtidsfullmakter fungerar i sin helhet och jag kommer därmed enbart besvara frågan om man får infoga ett sådant villkor ni önskar i fullmakten.

Inledningsvis kan vi reda ut begreppen fullmaktsgivare, som är du och din man samt fullmäktige som är den som får fullmakten.

Din fråga regleras i lag om framtidsfullmakter (LFF)

En framtidsfullmakt omfattas av avtalsfriheten vilket innebär att man är fri att utforma fullmaktens innehåll. Det finns vissa begränsningar i vad man får förordna om, men det den begränsningen omfattas inte av din fråga.

Fullmäktige måste veta hur han ska kunna tillvarata era intressen och företräda er i olika sammanhang (jfr 15 § LFF). Om ni önskar att ha två fullmäktige, och att dessa enbart får fatta beslut i ert ställe med varandras samtycke så bör ni infoga ett villkor som föreskriver det (jfr 5 § fjärde punkten LFF). Om ett sådant villkor infogas måste samtycke föreligga för att åtgärden ska kunna få juridisk verkan för er del. Ett sådant villkor bör formuleras i samarbete med er och till hänsyn för just er situation. Jag kan inte ge några konkreta förslag här.

Slutligen vill jag belysa att det är viktigt att ha fullständiga och uttömmande framtidsfullmakter. Mallar och liknande som finns på nätet brukar vara standardiserade och är inte anpassade för er unika situation. Framtidsfullmakter är ett mycket viktigt kontrakt och det är lämpligt att rådgöra med en jurist för att utforma fullmakten utefter ert behov.

Om ni behöver hjälp att utforma en framtidsfullmakt eller annan juridisk vägledning är ni välkomna att kontakta oss via denna länken: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga.

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1367)
2021-01-21 Får en näringsidkare vägra ta emot mig som kund utan förklaring?
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte
2020-12-30 Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal
2020-12-28 Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)

Alla besvarade frågor (88316)