FrågaFASTIGHETSRÄTTAndrahandsuthyrning13/05/2022

Kan man ha kvar sin hyresrätt trots att man har köpt en bostadsrätt?

Jag bor nu i en hyresrätt (förstahands) men har tillsammans med min pojkvän köpt en bostadsrätt. Jag hade velat hyra ut min hyresrätt i andrahand under en tid. Då detta är första gången jag och min pojkvän bor tillsammans. Men jag har hört att man ej får äga en bostadsrätt och samtidigt ha en hyresrätt som man inte bor i. Hur funkar det? Får jag lov att hyra ut min hyresrätt under en tid?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få hyra ut din hyresrätt i andrahand krävs ett godkännande från din hyresvärd, alternativt ett tillstånd från hyresnämden (12 kap. 39 § Jordabalken). För att du ska få godkänt att hyra ut krävs normalt sett att du har ett beaktansvärt skäl för det och ett sådant skäl kan  vara att du vill testa på att vara sambo under en provperiod. Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur lång provperioden får vara, men normalt brukar man kunna få tillstånd att provbo tillsammans i sex månader upp till ett år. 

I första hand behöver du alltså vända dig till din hyresvärd för att få deras godkännande att hyra ut. Hyresvärden kan då t.ex. begära att du visar köpeavtalet för bostadsrätten. Hyresvärden kan även ha krav på att ni inte ska ha varit folkbokförda på samma adress tidigare för att de ska godkänna uthyrningen. Normalt sett brukar hyresvärdar godkänna uthyrning i sex till tolv månader om man har ett giltigt skäl för det men skulle de inte ge dig godkännande kan du vända dig till hyresnämnden för att få ett tillstånd. Hyresnämnden ska ge dig tillstånd om du har ett beaktansvärt skäl för uthyrningen och hyresvärden inte har någon giltig anledning att inte ge dig godkännande (12 kap 40 § Jordabalken)

Om du inte har ett godkännande eller tillstånd och ändå hyr ut din lägenhet riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt. Ett hyreskontrakt kan sägas upp omedelbart utan förvarning när någon hyr ut i andra hand utan tillstånd (12 kap. 42 § 3:e punkten Jordabalken). En annan sak som kan vara viktigt att känna till är att det finns regler för hur mycket hyra du får ta ut från andrahandshyresgästen. Hyran ska vara skälig vilket brukar innebära att du kan ta ut den faktiska hyran med ett tillägg på högst 15% för möbler om lägenheten är möblerad. Du kan även lägga på eventuella avgifter så som el, internet etc om detta ingår i lägenheten (12 kap 40 § 3:e punkten samt 12 kap. 55 § fjärde stycket Jordabalken).


Det finns alltså inget förbud att äga och bo i en bostadrätt och samtidigt ha kvar din hyresrätt. Det som kan hända är att hyresrätten kan bli uppsagd om du inte har tillstånd att hyra ut den i andrahand. Jag vill passa på att rekommendera er att upprätta ett samboavtal mellan er i samband med att ni flyttar in i bostadrätten, genom Lawline kan ni få hjälp från våra mycket skickliga jurister med detta och ni beställer tjänsten här.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
 

Evelina OlssonRådgivare