Kan man ha ange flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?

2019-07-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej LawlineMin man och jag tänkte skriva en framtidsfullmakt. men några frågor dök upp.Vi vill i första hand ge fullmakter till varandra men om den som har fullmakten heller inte kan agera vill vi att våra söner har fullmakt att agera var för sig. Skriver man det i en och samma fullmakt eller skrivs flera stycken ? Kan man skriva en fullmakt med turordning först maken, sedan ene sonen och sist andre sonen?Vem förvarar fullmakten? Givaren eller tagaren?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor om framtidsfullmakt regleras i lagen om framtidsfullmakter.

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Detta framgår av 1 § lagen om framtidsfullmakt.

I en framtidsfullmakt kan man ha en eller flera fullmaktshavare, vilket innebär att man inte behöver upprätta ett flertal fullmakter för just det ändamålet. Fullmaktsgivaren kan utforma fullmakten på ett flertal olika sätt. För att underlätta för alla parter bör man vara tydlig med vem som är fullmaktshavare och i vilken ordning man vill att fullmakten ska gälla. Med andra ord går det bra att ange fullmaktshavarna i den ordning du angett ovan. Tänk på att även ange respektive fullmaktshavares personnummer.

Vidare bör man tänka på att det tydligt ska framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller. Detta framgår av 5 § lagen om framtidsfullmakter.

Avseende frågan om förvaring finns det inget lagkrav på var och hur fullmakten ska förvaras. Bra att känna till är att framtidsfullmakten inte heller behöver registreras vid någon myndighet. Fullmakten bör förvaras på ett säkert ställe, förslagsvis bland andra viktiga dokument. För att underlätta för alla parter bör fullmaktshavarna ha kännedom om var framtidsfullmakten är förvarad.

Sammantaget har ni som fullmaktsgivare en stor frihet att utforma framtidsfullmakten hur ni vill, under förutsättning att ni uppfyller lagkraven. Ni kan alltså befullmäktiga flera personer genom samma framtidsfullmakt. Tänk dock på att vara tydlig vid utformningen av framtidsfullmakten, så att det inte uppstår några oklarheter.

Hoppas att ni fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1299)
2020-05-26 Vittnen vid framtidsfullmakt
2020-05-26 Är det möjligt att företräda annan genom framtidsfullmakt i förvaltningen av ett dödsbo?
2020-05-19 Kan man stå som fullmaktshavare i förhållande till flera personer?
2020-05-19 Gäller försäkring om husvagnen är för tung för mitt körkort?

Alla besvarade frågor (80290)