Kan man göra sig skyldig för vållande till annans död trots någon person inte dött?

Kan en hyresvärd göra sig skyldig till vållande av annans död ifall felanmälan gjorts och att felet inte rättats till, utan att hyresgästen dör av komplikationerna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Förutsättningarna för brottet vållande till annans död regleras i 3 kap 7 § brottsbalken där det framgår att den som av oaktsamhet orsakakar någon annans död döms ska dömas för brottet i fråga. I och med att någon inte dött är rekvisitet "orsakar annans död" inte uppfyllt och något fullbordat brott är därför inte aktuellt. Vidare framgår det motsatsvis av 3 kap 11 § brottsbalken att brottet vållande till annans död inte är kriminaliserat på försöksstadiet varför det inte heller går att döma hyresvärdet för "försök till vållande till annans död" eftersom något sådant brott inte existerar. Om den drabbade personen lidit en kroppskada som inte är ringa kan hyresvärden dock bli dömd för vållande till kroppskada enligt 3 kap 8 § brottsbalken. Detta förutsätter dock att hyresvärden agerat oaktsamt vilket kan vara en tämligen komplicerad bedömning vilket jag skulle behöva mer omständigheter för att kunna ge något svar på.


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo