Kan man göra om enskild egendom till giftorättsgods genom äktenskapsförord?

FRÅGA
Hej,Mina föräldrar har gått bort. Först min far och min mor 10 år senare. De hade ett testament när båda levde följt av ett nytt testament som min mor upprättade efter min fars bouppteckning. Det första testament innehöll att arvet vara enskild egendom men kunde omvandlas till giftorättsgods genom äktenskapsförord. I bodelningen fick jag 30% del av en fastighet som jag och min fru redan ägde till 70%, genom köp med lika delar. Vi har inte gjort något äktenskapsförord. Hur skulle fastigheten värderas vid en bodelning? Fastigheten är belånad av oss gemensamt. Är 30% av fastigheten min enskilda egendom i fall vi inte upprättar äktenskapsförord?I min mors testament ärvde jag henne som enskild egendom. Testamentet var skrivet så att den enskilda egendomen inte går att omvandla till giftorättsgods genom äktenskapsförord. Då jag var skyldig min mor pengar (förskottsarv) innebar det att jag i arvsskiftet erhöll dessa likvida medel som skuldavskrivning. Jag och min fru har gemensam ekonomi och vi har sedan arvsskiftet konsumerat och köpt gemensam egendom av betydande belopp betydligt större än ärvda pengar. Skulle min fru kunna hävda att pengarna jag ärvde (som förskotts arv för 15 år sedan) är förbrukade vid en ev. bodelning och att de inte finns kvar som enskild egendom?Orsaken till mina frågor är att jag och min fru är måna om att allt vi äger är giftorättsgods och vi vill veta om vi måste/ kan upprätta äktenskapsförord för att så ska vara fallet.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Enligt lag är makars egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. (7 kap. 1 § ÄktB) Enskild egendom kan exempelvis vara sådan egendom som den ena maken erhållit genom testamente som föreskriver att egendomen ska vara mottagarens enskilda. (7 kap. 2 § 4 p ÄktB) Eftersom du erhöll 30% av fastigheten genom testamente som föreskrev att det skulle vara din enskilda egendom utgör 30 % av fastigheten din enskilda egendom och inte giftorättsgods. För att även denna del av fastigheten ska utgöra giftorättsgods krävs precis som du skriver att ni upprättar ett äktenskapsförord. (7 kap. 3 § ÄktB) Eftersom testamentet föreskriver att arvet kunde omvandlas till giftorättsgods genom äktenskapsförord kan ni med giltig verkan göra det.

Avseende arvet efter din mor föreskriver testamentet att den enskilda egendomen inte går att omvandla till giftorättsgods genom äktenskapsförord. Ett testamente kan uppställa sådana villkor och ni kan därför inte upprätta ett giltigt äktenskapsförord avseende arvet efter din mor. I detta fall hade du dock lånat pengar under hennes livstid varför ditt arv istället utgjordes av att skulderna till henne ströks. Genom testamentet erhöll du således inget arv och man kan därför inte heller hävda att du idag innehar egendom som är din enskilda.

Sammanfattning
Angående fastigheten måste ni alltså upprätta ett äktenskapsförord för att omvandla de 30% i fastigheten som du innehar som enskild egendom till giftorättsgods om ni vill att egendomen ska bli giftorättsgods. Eftersom testamentet föreskriver att det är tillåtet så kan ni med giltig verkan upprätta ett äktenskapsförord avseende fastigheten. Angående arvet efter din mor så erhöll du i praktiken vad jag förstår ingen egendom utan det var istället skuld till din mor som ströks. Alltså erhöll du inte heller någon enskild egendom av henne. Det finns således ingen egendom att upprätta ett äktenskapsförord om. Om du hade erhållit arv efter din mor hade du dock inte kunnat omvandla denna egendom till giftorättsgods eftersom testamentet föreskriver att den enskilda egendomen inte kan omvandlas till giftorättsgods.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98612)