Kan man göra muntliga avtal gällande?

2020-11-26 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej,Jag och min fru bestämde att skiljas tidigare i år. Vi ägde en gemensam lägenhet (50% var) på Döbelnsgatan som vi köpte förra året för 9,6 miljoner kr. Vi var överens att vi skulle sälja den och köpa var sin lägenheter. Jag köpte en nästan omgående. Hon kunde inte hitta något och bestämde att bo kvar.Vi kom överens om att dela vinsten vid en eventuell försäljning av Döbelnsgatan. Initialt sa hon det skulle gälla för försäljning inom 5 år som hon senare ändrade till 3 år. Jag gick med på det.Eftersom jag behövde min insats i Döbelnsgatan för att finansiera köpet av min nya lägenhet köpte hon ut mig dvs jag fick min del av insatsen tillbaka , 4.8 miljoner. Vi var fortfarandra överens om att jag skulle få 50% av vinsten om Döbelnsgatan såldes inom 3 år. Hon köpte ut mig och då ägde hon Döbelnsgatan 100%. Tyvärr har jag inte något skriftligt om vår intern överenskommelse om vinst delning. Vi har alltid vara ärliga mot varandra gällande vår gemensam ekonomi. Och jag litade på henne.Plötsligt sålde hon Döbelnsgatan förra veckan för 11,3 miljoner dvs en vinst på 1,7 miljoner. Nu säger hon att hon inte tänker håller vår muntlig överenskommelse om vinst delning och kommer att behålla hela vinsten själv.Min fråga är om jag har någon rättslig chans att få min del av vinsten enligt vår muntligt överenskommelse.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det rör sig här om ett muntligt avtal. Regler om avtal hittas i avtalslagen (AvtL).

Principen om att avtal ska hållas

Om två personer har kommit överens i ett avtal är avtalet bindande. Detta framgår av 1 § AvtL. Ett muntligt avtal är alltså lika bindande som ett skriftligt avtal och samma regler gäller. En grundläggande princip i svensk avtalsrätt är "pacta sunt servanda" som betyder att avtal ska hållas. Din före detta fru har alltså inte rätt att bryta ert avtal bara för att det är muntligt.

Vad kan du göra i denna situation?

Ett muntligt avtal är alltså lika bindande för parterna som ett skriftligt avtal. Om din före detta fru vägrar fullgöra sin del av avtalet kan du stämma henne i domstol för avtalsbrott. Det problem som uppstår med muntliga avtal är dock självfallet bevissvårigheterna. I de flesta fall står ord mot ord. Om du skulle välja att ta detta ärende vidare till domstol är det du som påstår att ett avtal finns som måste bevisa detta.

Ett exempel på vad som kan användas som bevis är vittnen. Om exempelvis någon visste om att du och din före detta fru ingått avtalet kan den eller de personerna vittna för att bevisa existensen av avtalet.

Sammanfattning

Muntliga avtal är bindande och i sak har du rätt. Dessvärre råder en tung bevisbörda för dig. Du måste bevisa vad som faktiskt sagts. Om vittnen finns kan du använda dessa för att bevisa att avtalet finns och gäller. En process kan dock bli kostsam och du riskerar även att behöva betala motpartens kostnader om du förlorar målet. Jag rekommenderar att du i första hand försöker prata med din före detta fru och försöker komma fram till en samförståndslösning. Eventuellt går hon med på en kompromiss för att undvika en dosmtolsprocess.

Om du behöver mer praktisk hjälp med att avgöra vad du ska göra i din situation kan det vara bra att vända dig till en jurist. En jurist kan kolla på ditt fall och se om det är värt att ta ärendet vidare till domstol. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (220)
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?
2021-02-20 Är ett löfte om köp bindande?

Alla besvarade frågor (96383)