Kan man göra ett av sina barn arvlöst?

2021-04-24 i Laglott
FRÅGA
Hej! Jag undrar om man kan göra ett av sina barn arvslös?..Hur går man tillväga?..
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar till dig.

Barnet har alltid rätt till sin laglott

Svaret på din fråga är nej, du kan inte göra ett av dina barn helt arvlöst. Det beror på att barnet alltid har rätt till sin laglott.

Du kan dock utesluta barnet från arv genom att skriva ett testamente. Då måste barnet begära jämkning av testamentet för att kunna få ut sin laglott. Jag återkommer strax till detta.

Laglotten är hälften av barnets arvslott

Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten är i sin tur den andel av arvet som barnet får om arvet fördelas enligt den legala arvsordningen i lagen.

Enligt den legala arvsordningen har dina barn rätt att ärva lika mycket var efter dig (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Har du exempelvis fyra barn är varje barns arvslott en fjärdedel av arvet. Laglotten är då hälften av en fjärdedel, vilket är detsamma som en åttondel av arvet.

Barnet förlorar sin rätt till laglotten efter sex månader

Det är fullt möjligt för dig att skriva ett testamente där du helt utesluter barnet från att ärva dig. Barnets rätt till sin laglott kommer att finnas kvar, men för att få ut laglotten kommer hen då att behöva begära jämkning av ditt testamente inom en viss tid (7 kap. 3 § första stycket ÄB).

Barnet förlorar sedan sin rätt till laglotten om hen inte begär jämkning inom sex månader från att hen tog del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). I så fall får barnet inte ärva någonting från dig.

Sammanfattning

Du kan inte göra ett av dina barn helt arvlöst, eftersom hen alltid har rätt till sin laglott. Det förhindrar dock inte att du utesluter barnet från arv i ett testamente. Då krävs det att barnet begär jämkning av testamentet inom sex månader för att hen ska kunna få ut sin laglott. Gör barnet inte det har hen inte rätt till laglotten längre.

Vid intresse kan juristerna på Lawlines egen juristbyrå hjälpa dig med att skriva ett testamente till ett fast pris.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96356)