Kan man göra enskild egendom till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord?

FRÅGA
Min man har via gåvobrev fått en halv fastighet som enskild egendom med tillägg att han genom äktenskapsförord kan bestämma att egendomen i stället skall vara giftorättsgods. Nu vill ha det.Hur gör vi och vilka åtgärder behövs?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din man vill göra sin enskilda egendom till giftorättsgods kan han, precis som du skriver, göra det genom ett äktenskapsförord eftersom man genom ett äktenskapsförord kan reglera vad som ska vara giftorättsgods/enskild egendom i bodelningen (7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken, ÄktB). I äktenskapsförordet ska ni då skriva att den berörda fastigheten ska vara giftorättsgods.

Vad krävs då för att upprätta ett giltigt äktenskapsförord? Det ska vara skriftligt, det ska dateras samt undertecknas av makarna, (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Därutöver ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket, (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?