Kan man göra en gemensam bostadsrätt till enskild egendom under äktenskapet?

FRÅGA
Jag är gift och min man har två barn från tidigare förhållande och vi har två gemensamma barn. Vi bor i en bostadsrätt som vi skaffat tillsammans för länge sedan efter att vi gift oss. På senare tid har min man ordnat en dokument som intygar att bostadsrätten är min enskilda egendom. Kan man göra gemensam bostadsrätt till enskild egendom under äktenskapet, eller räknas det ändå som giftorätt, och kommer särkullbarnen ändå kunna kräva sin del av värdet på bostadsrätten om min man skulle gå bort före mig?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giftermål/äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt ÄktB 7 kap. 1 § är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom.

Det inte går att överföra äganderätt från en make till en annan i ett äktenskap. För att egendomen endast ska tillfalla en part vid dödsfall/skilsmässa så måste den omvandlas till enskild egendom. Under ett äktenskap så görs detta genom äktenskapsförord.

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt krävs det enligt ÄktB 7 kap. 3 § st 2 att:

- Dokumentet upprättas skriftligt

- Dokumentet dateras

- Dokumentet undertecknas av båda makarna

- Dokumentet registreras hos Skatteverket

Dokumentet börjar gälla från den dag då det ges in till Skatteverket. Mer information från Skatteverket om äktenskapsförord hittar du här.

Sammanfattning:

Svaret på din fråga är att det går att göra en gemensam bostadsrätt till enskild egendom under äktenskapet. Av vad som framgår av din fråga kan jag inte avgöra vad det är för dokument som din man ordnat för att intyga att bostadsrätten är din enskilda egendom. Men då huvudregeln enligt ÄktB 10 kap. 1 § är att allt giftorättsgods ska ingå i bodelningen så skulle jag rekommendera er att upprätta ett äktenskapsförord om att lägenheten är din enskilda egendom. På så sätt kommer den inte ingå i bodelningen om din man skulle gå bort före dig, och hans barn kan då inte kräva sin del av värdet på bostadsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?