Kan man gifta sig när man har kronofogdeskulder?

Här kronofogdeskulder kan jag gifta mig

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga är ganska kortfattad varför jag dels kommer att besvara den genom att redovisa vilka hinder det finns för äktenskap, men även i vilken mån dina skulder kan inverka på den du gifter dig med.

Skulder hos Kronofogdemyndigheten utgör inte äktenskapshinder

Innan ett äktenskap ingås ska en hindersprövning göras av Skatteverket. Hindersprövningen ska gemensamt begäras av de som har för avsikt att gifta sig (3 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB).

De hinder som finns mot äktenskap är om någon av parterna är under 18 år, är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led eller är helsyskon. Om någon av parterna redan är gift innebär även det ett hinder för äktenskap (2 kap. 1-4 § ÄktB).

Som synes utgör inte skulder hos Kronofogden ett hinder för att ingå äktenskap.

Skulder är personliga men kan ändå påverka din partner

Om du har skulder hos Kronofogden (eller på annat håll) är de skulderna personliga. Det innebär att din partner inte automatiskt får skulder för att ni ingår ett äktenskap. Värt att beakta är dock att om Kronofogdemyndigheten beslutar om utmätning hos dig för de skulder du har, finns det en risk att egendom som är din partners utmäts.

Egendom som du har i din besittning anses du vara ägare till om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § Utsökningsbalken, UB). Om du är gift och ni har lös egendom i er gemensamma besittning (t.ex. egendom i hemmet) utgås det som huvudregel från att det är du som är ägare till egendomen, om det inte kan göras sannolikt att ni äger den gemensamt (4 kap. 19 § UB). Om det kan göras sannolikt att ni äger egendomen gemensamt kan den i princip ändå utmätas om det finns ett värde. Utmäts den och säljs kommer hälften att gå till betalning av dina skulder, och hälften kommer att gå till din partner (eftersom vederbörande då äger hälften). Observera dock att detta även gäller om ni är sambos, ni behöver således inte vara gifta för att det ska utgås från att du är ägare till egendomen. För att egendomen inte alls ska kunna utmätas måste din partner väcka talan och bevisa att hen är ägare till egendomen.

För det fall att det sker en utmätning av din lön får lönen tas i anspråk till den del som överstiger vad du behöver för ditt och familjens underhåll (7 kap. 3-4 § UB). I detta sammanhang kommer dels att tas hänsyn till om ni har barn, men även om din partner har inkomst. Har din partner inkomst är dina kostnader i teorin lägre och mer kan utmätas av din lön.

Som svar på din fråga innebär det inte ett hinder för äktenskap att du har skulder hos Kronofogdemyndigheten. Skulderna kan dock medföra att gemensam egendom utmäts, om inte din partner kan visa att egendomen är hens. Observera dock att reglerna är desamma för sambor som för gifta, vilket gör att det redan kan vara aktuellt för dig.

Mitt råd till dig inför ett äktenskap är att du och din blivande överväger om ni ska skriva ett äktenskapsförord. Det kan i vissa fall vara en fördel att redan vid ingången till äktenskapet fördela egendomen mellan parterna. Lawline har en avtalstjänst vari ni kan skapa ett äktenskapsförord till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Vill ni hellre dryfta ärendet med någon av våra jurister är du varmt välkommen att boka tid. Möte med våra jurister kan ske i våra lokaler, via e-post, telefon eller Skype; det som passar dig bäst.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”