Kan man genom kollektivavtal ändra den lagstadgade dygnsvilan inom och utom bostad inom ramen för lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik?

Hej! Angående Lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. Är paragraf 6 och 7 dispositiva? Går det till exempel att genom kollektivavtal/annan överenskommelse besluta om 11 timmar dygnsvila i bostaden istället för 12 timmar samt 6 timmar dygnsvila utanför bostaden istället för 8 timmar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lag (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. Däremot kommer jag i mitt svar endast kalla den “lagen” för att göra det enklare för dig att ta del av svaret.


Får man göra avvikelser i 6:e och 7:e §§ i lagen genom kollektivavtal?


I 4§ och 5§ så regleras vilka avvikelser som får göras genom kollektivavtal. I varken 4:e § eller 5:e § så ges ingen möjlighet till avvikelse i 6 eller 7:e §§.


Ett undantag gällande dygnsvila


Gällande dygnsvila ges endast ett undantag till att man får genom kollektivavtal ändra 8§ 2st § till att göra dygnsvilan kortare.


Av 8§ följer:


“Dygnsvilan i bostaden får minskas till minst nio timmar i följd en gång under varje period om sju dagar under förutsättning att den tid som motsvarar skillnaden mellan den minskade dygnsvilan och tolv timmar läggs till nästa dygnsvila i bostaden.


En dygnsvila i bostaden mellan två dygnsviloperioder utanför bostaden får dock inte understiga tio timmar i följd.”


Därmed kan man minska till nio timmar en gång under varje period om sju dagar till nio timmar i följd en gång under varje period om sju dagar under förutsättning att skillnaden mellan minskade dygnsvilan och tolv timmar läggs till nästa dygnsvila i bostaden. 


Det vill säga vid få tillfällen kan den minskas enligt 8§ 1st. Däremot får inte en dygnsvila i bostaden mellan två dygns viloperioder utanför bostaden understiga tio timmar i följd, om inte annat följer av kollektivavtal.


Därmed så kan dygnsvilan vid få situationer bli kortare eller justerad.


Svar angående ditt exempel


Därmed är svaret på din fråga att man inte kan besluta om att ha dygnsvila på 11 timmar i bostaden, förutom en gång under en period om sju dagar. En dygnsvila utanför bostaden får inte understiga åtta timmar.


Vad kan du göra nu?


Om det är så att denna lagstadgade rätt inte uppfylls kan du boka tid med en av våra jurister på Lawline så kan vi hjälpa dig ytterligare i ditt ärende. Har du även någon följdfråga kan du fortsätta ställa frågor till oss.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”