FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt03/02/2023

Kan man ge fastighet i gåva och fortsätta betala lån?

Hej! Min fru och jag äger ett hus och vi undrar om det är möjligt att ge huset som gåva till barnbarnet medan vi är fortfarande i livet. Flickan kommer att fortsätta med sina studier och saknar inkomster. Vi är skyldiga banken ca 300.000 kr och vi vill fortsätta att amortera lånet som vi gör idag själva. Fast vi vill att hon skall äga fastigheten redan nu. Tror ni att banken kommer att godkänna en liknade transaktion? Vad är som är bäst att göra i en sån situation? Att ge henne fastigheten som gåva, eller säljer fastigheten till henne för en symbolisk summa? Eller finns andra lösningar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni kan ge fastigheten i gåva till ett barnbarn men själva fortfarande amortera resterande del av lånet.


Gåva av fastighet

När man ger bort en fastighet som gåva krävs det att vissa formkrav är uppfyllda för att gåvan ska vara giltig. Samma formkrav som vid köp av fastighet gäller (4 kap. 29 § jordabalken). Det krävs att det upprättas en skriftlig handling om givandet av gåvan samt att både gåvogivaren och gåvotagaren undertecknar handlingen (4 kap. 1 § jordabalken). Handlingen ska även tydligt ange vilken fastighet det rör sig om, hur stor andel som ska ges i gåva och innehålla en överlåtelseförklaring, alltså en förklaring om att gåvogivaren överlåter fastigheten till gåvotagaren.

Om gåvotagaren vill ansöka om lagfart på fastigheten krävs det också att två personer har bevittnat undertecknandet av gåvobrevet. Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriet och ska sökas inom tre månader efter gåvobrevets upprättande (20 kap. 2 § jordabalken).


Vad händer med lånet vid gåvan?

När en fastighet ges bort som gåva är det vanligaste att även lånet följer med till mottagaren. Banken måste dock först erkänna att den nya personen kan ta över lånet. I ditt fall vill ni som gåvogivare fortsätta amortera på lånet, vilket är möjligt eftersom det inte är ett krav att gåvomottagaren tar över lånen. Viktigt att tänka på är dock att fastigheten alltid kommer stå som säkerhet för lånet, vilket innebär att banken kan ta fastigheten i anspråk om lånet inte betalas. Tänk även på att gåvomottagaren bör söka lagfart på fastigheten inom tre månader.


Vad är bäst: Gåva eller att sälja fastigheten för en låg summa?

Ur ekonomiskt hänseende skiljer sig gåva och att sälja fastigheten till barnbarnet, eftersom att en stämpelskatt blir aktuellt vid köp av fastighet. Gåva av fastighet är som huvudregel befriad från denna skatt (4 § stämpelskattslagen).


Sammanfattning och rådgivning

Det finns inget som hindrar att ge bort en fastighet i gåva när det finns lån kvar. Det är också möjligt att ni som gåvogivare fortsätter amortera på lånen, trots att barnbarnet har fått fastigheten överlåten till sig i gåva. Det är viktigt att ni upprättar en korrekt handling avseende överlåtelsen av fastigheten, eftersom det rör sig om ett formbundet avtal. Till sist är det ur ekonomisk synpunkt bättre med gåva än att sälja fastigheten för en symbolisk (låg) summa, eftersom det senare aktualiserar stämpelskatt.


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”