FrågaAVTALSRÄTTGåva25/11/2018

Kan man ge en bostadsrätt i gåva till en person med skulder hos kronofogden?

Hej.

Jag undrar om jag kan ge bort (skriva över) min bostadsrätt till min son?

Han är 26år Är papp ledig och har skuld hos kronofogden( som betalas av successivt ?

Mvh frågar åt min svärmor

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man funderar på att ge bort en bostadsrätt så finns det några regler i bostadsrättslagen att hålla ögonen på. För det första finns det ett krav på hur själva gåvoavtalet ska se ut (6 kap. 4 §). Gåvoavtalet ska vara skriftligt och det måste undertecknas av både givare och mottagare. Gåvoavtalet måste också ange vilken lägenhet som avses och det bör tydligt framgå att det är just en gåva avtalet avser.

För att en ny innehavare ska kunna nyttja en bostadsrätt krävs också att den personen beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen (6 kap. 1 §). Vägras medlemskap blir dessutom överlåtelsen av bostadsrätten ogiltig (6 kap. 5 §).

Villkoren för att bli medlem i en bostadsrättsförening ska framgå av föreningens stadgar och det är utifrån dessa villkor som styrelsen ska besluta om att bevilja medlemskap eller inte (2 kap. 1 §). Ett villkor som är vanligt och som i så fall måste uppfyllas är att den nya medlemmen ska de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att fullgöra sin förpliktelser mot bostadsrättsföreningen. I praktiken ska man alltså kunna klara av att betala månadsavgifterna.

Det faktum att din son har skulder hos kronofogden skulle kunna leda till att styrelsen beslutar att neka honom medlemskap. Jag kan dock inte ge dig ett säkert svar här då jag inte känner till de närmare omständigheterna. Jag rekommenderar att du helt enkelt hör av dig till styrelsen i din bostadsrättsförening för att höra vad deras inställning är.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning