Kan man frånsäga sig faktumet att en tidsbegränsad anställning efter ett tag övergår till en tillsvidareanställning?

Hej! Jag har en fråga angående LAS. Är det så att man måste sluta på ett arbete efter 1 år om man inte erbjuds en fast tjänst? Eller kan man fortsätta på visstidsanställning och frånsäga sig rätten till fast tjänst? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer att besvara dina frågor med hjälp av lagen om anställningsskydd (LAS).

Viktigt att inledningsvis påpeka är att LAS genomgick en stor förändring i år, och att den nya lagen tillämpas från och med den 1 oktober 2022. Om du däremot är anställd sedan innan den 1 oktober i år så tillämpas som utgångspunkt fortfarande den äldre versionen av LAS. Det finns dock även så kallade övergångsbestämmelser. Eftersom dessa är någorlunda komplicerade, och eftersom jag i ditt fall inte vet när du blev anställd så kommer jag att utgå från gällande rätt, dvs. nya LAS och vad som därmed gäller ifall man hade blivit anställd idag. Jag ska dock försöka vara tydlig med var ändringar har skett, så att du åtminstone får en liten överblick över skillnaderna.

Måste man sluta på ett arbete efter 1 år om man inte erbjuds en tillsvidareanställning?

Det juridiska begreppet för fast anställning är tillsvidareanställning. Det finns två huvudsakliga anställningsformer, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Den tidsbegränsade anställningen består sedan i sin tur av tre former, nämligen särskild visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete (5 § LAS). Särskild visstidsanställning hette tidigare allmän visstidsanställning.

Det som händer efter ett år är att en särskild visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd som särskild visstidsanställd hos arbetsgivaren antingen i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod, eller i sammanlagt mer än tolv månader under en period där denna har haft tidsbegränsade anställningar och dessa har följt på varandra (5 a § första stycket LAS).

Tidigare gällde att arbetstagaren behövde vara anställd i över två år för att anställningen skulle övergå till en tillsvidareanställning, men numera räcker det alltså med tolv månader. Reglerna om två år gäller dock fortfarande för vikariat (5 a § tredje stycket LAS).

För att svara på din fråga så måste man sammanfattningsvis inte erbjudas en tillsvidareanställning eftersom anställningen automatiskt övergår till en sådan. Situationen att man inte erbjuds en tillsvidareanställning finns därför inte. Sedan kan det såklart finnas situationer då man kanske inte vill att ens anställning ska övergå till en tillsvidareanställning. Det är här din andra fråga blir aktuell.

Kan man frånsäga sig rätten till en tillsvidareanställning?

Kort svar är nej, man kan inte frånsäga sig rätten till att ens särskilda visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda. Detta är eftersom man inte kan avtala bort LAS genom ett individuellt anställningsavtal, utan ett avtal som inskränker en arbetstagares rättigheter är ogiltigt (2 a § första punkten LAS).

LAS är dock semidispositiv, vilket innebär att avvikelser från LAS får göras i kollektivavtal (2b-c § LAS). Ett kollektivavtal kan alltså föreskriva att man får frånsäga sig rätten till en tillsvidareanställning. Om man på sin arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal ska man därför alltid i första hand ta reda på vad som gäller enligt detta.

Vad innebär det i praktiken att en anställning går över till en tillsvidareanställning?

Om man verkligen inte vill att ens anställning ska gå över till en tillsvidareanställning har man givetvis rätt att säga upp sig. Uppsägning behöver dock inte vara det enda alternativet eftersom många missförstår vad övergången i praktiken innebär. Bara för att man blir tillsvidareanställd så behöver detta inte innebära att man t.ex. förväntas arbeta heltid. Man kan fortfarande komma överens med sin arbetsgivare om att man endast vill arbeta några timmar i veckan. Den huvudsakliga skillnaden mellan särskild visstid som anställningsform och tillsvidareanställning är endast att en tillsvidareanställning inte upphör efter ett visst datum, utan avtalet måste sägas upp och därefter ska även beaktas viss uppsägningstid.

Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattningsvis kan en särskild visstidsanställning efter ett tag övergå till en tillsvidareanställning. Det finns inget man kan göra för att undvika detta. Man kan dock komma överens med sin arbetsgivare om att man fortfarande vill arbeta lika många timmar som tidigare. Om man absolut inte vill ha en tillsvidareanställning kan man även säga upp sig.

Jag skulle också råda dig att undersöka ifall du omfattas av något kollektivavtal och vad som isåfall gäller enligt detta, eftersom det kan innehålla bestämmelser som avviker från LAS.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret på din fråga! Om fler frågor skulle dyka upp är du alltid välkommen att åter höra av dig till oss.

Allt gott,

Aileen PotterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”