Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?

2021-08-16 i Konkurs
FRÅGA
BAKGRUNDMin mor gick bort i april i år. Saldot på kontot vid dödsdagen täckte nästan helt begravningskostnaderna. Därtill hade hon runt 170 tkr i skulder vid dödsdagen. Varför jag önskar juridisk hjälp är på grund av en engelska pensionsförsäkring hennes bortgångne make (ej min far) tecknat åt henne. (Jag minns att den var engelsk och mamma fick brev från England i samband med utträdet ur EU.) Månatligen hade försäkringen fört in runt 8-9 tkr på mammas konto. Så också efter dödsfallet. Varken jag eller min bror hittade några papper kring denna försäkring. Via mammas bank fick vi information relaterat till transaktionerna. Det ledde till en indisk mellanhand. Min bror har informerat dem, men vi har inte fått återkoppling. Det betyder i praktiken att det finns runt 40 tkr på hennes konto som jag antar sinom tid ska betalas tillbaka till England och inte kan användas för att betala av skulderna. Så vitt jag vet fortsätter betalningarna att inkomma. FRÅGOR• givet det jag angivit, är det skäl nog att begära att dödsboet försätts i konkurs?• om nej, vad mer måste framkomma innan konkurs kan begäras, alternativt vad bör göras innan dess för att komma fram till ett beslut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

jag uppfattar din fråga som att det saknas behållning i din mors dödsbo för att betala tillbaka hennes skulder och du vill veta vilka förutsättningarna är för att ansöka om konkurs.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för under vilka förutsättningarn man kan försätta ett dödsbo i konkurs.

Din fråga regleras i konkurslagen (konkl).

kan man försätta ett dödsbo i konkurs?

För att ett dödsbo ska kunna försättas i konkurs ska gäldenären vara på obestånd. Det vill säga att boet inte kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte enbart är tillfällig ( 1 kap. 2 § konkl).

Det finns en presumtionsregel om att gäldenärens uppgift om obestånd ska godtas (2 kap. 1 § konkl). Under konkurs kommer en konkursförvaltare vidta åtgärder för att utreda förutsättningarna för om gäldenären kan betala av skulderna eller inte, du behöver alltså inte själv vidta den utredningen.

Utifrån din fråga förstår jag det som att det saknas helt enkelt behållning i boet för att betala av skulderna. Således är min uppfattning att förutsättningarna för konkurs är uppfyllda.

För att ansöka om konkurs lämnas en skriftliga handling in till den tingsrätt där den avlidne är skriven (jfr 2 kap. 1 § konkl). Särskilt för konkurs av dödsbo är att till ansökningshandlingen ska det fogas en bestyrkt kopia av bouppteckningen efter den döde och, om bouppteckningen har registrerats, bevis om detta. Har inte bouppteckning förrättats, skall uppgift om varje delägares namn och postadress lämnas (2 kap. 3 § konkl).

För att kunna lämna en mer precis kommentar kring försäkringen krävs mer information.

Du kan alltså inte göra så mycket mer än att konstatera att tillgångarna inte räcker för att betala skulderna.

Slutsats

Du kan redan nu lämna in en ansökan om konkurs till tingsrätten i den domkrets där din mor bor. Det finns en presumtionsregel om att obestånd föreligger om gäldenären lämnar in en konkursansökan.

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (268)
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs
2021-09-19 Är det en lönefordran?
2021-09-07 Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?
2021-08-16 Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?

Alla besvarade frågor (96397)