Kan man förlora sitt hyrekontrakt för att man lägger fram förslag om lägenhetsbyte?

Kan man förlora sitt hyreskontrakt om man lägger fram ett förslag om lägenhetsbyte till sin hyresvärd innan 1 år har gått sedan man fick kontraktet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jordabalken reglerar hyra av bostadslägenhet

Din fråga rör hyra av en bostadslägenhet och om du kan förlora ditt hyreskontrakt. Regler om hyra av bostadslägenhet finns i jordabalken (JB). Närmare bestämt i 12 kap. jordabalken som även brukar kallas för hyreslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa bestämmelser när jag besvarar din fråga.

Du har besittningsskydd

Som utgångspunkt har du som hyresgäst något som kallas besittningsskydd. Besittningsskydd innebär att du har en rätt att bo kvar i lägenheten och alltså få en förlängning av hyresavtalet, även om hyresvärden vill att du ska flytta (12:46 1 stycket JB). Besittningsskyddet för lägenheter som hyrs ut i första hand börjar gälla från första dagen. Till skillnad från när lägenheter hyrs ut i andra hand, då besittningsskyddet uppkommer efter två år (12:45 1 stycket JB). 

När gäller inte besittningsskyddet?

Besittningsskyddet är dock inte undantagslöst utan det finns vissa fall när man som hyresgäst inte har rätt till förlängning av sitt hyresavtal. Exempelvis om en hyresgäst åsidosatt sina förpliktelser genom att t.ex. inte ha betalat hyran eller hyrt ut lägenheten i andra hand utan tillåtelse. Utöver det har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet om hyresrätten anses vara förverkad  (12:46 1 st JB). Att dröja med att betala hyra i mer än en vecka, att hyra ut lägenheten utan tillstånd eller att vanvårda lägenheten är exempel på vad förverkande kan innebära (12:42 JB).  

Kan din hyresvärd säga upp ditt hyreskontrakt?

Min slutsats är att du inte har gjort dig skyldig till något som ger din hyresvärd rätt att säga upp ditt hyreskontrakt. Att lägga fram ett förslag om lägenhetsbyte är inget som, i min bedömning, klassas som förverkande och som kan vara grund för uppsägning. 

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att kontakta oss för vidare rådgivning.

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning