Kan man förhindra att en pantsatt fastighet utmäts?

Hej! Under sommaren 2019 skrev vår mor över en fastighet på mig och min syster i ett gåvobrev, detta är bevittnat och enligt gällande regler. Fastigheten står dock kvar på vår mor som lagfaren ägare. Hon har haft två lån där fastigheten varit säkerhet det ena lånet har hon betalat av under alla dessa år och är snart klar med det, den andre långivaren ( Handelsbanken har hon inte betalat av till av den anledning att hon levt på existens minimum och inte haft möjlighet. Nu har dem begärt utmätning och är beredda att sälja fastigheten plus att hon ska betala månads kostnad. Hur går vi tillväga i denna situation?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du vill veta hur ni ska gå tillväga för att förhindra att fastigheten utmäts. Har jag missuppfattat får du gärna kontakta mig på min mejl pegah.fazli@lawline.se och förtydliga din frågeställning.

Skulden hör ihop med fastigheten
Om en fastighet är pantsatt innebär det att skulden "hör ihop" med fastigheten, oavsett vem den nuvarande ägaren är. Fastigheten har genom panten blivit en säkerhet för att skulden ska kunna betalas, och med detta innebär det att i den mån den betalningsskyldige inte kan betala så har lånegivaren en möjlighet att få betalt genom försäljning av den pantsatta fastigheten (6 kap. 3 § jordabalken). Detta till skillnad från om fastigheten inte var pantsatt, där det enbart är vad den betalningsskyldige äger som kan bli föremål för utmätning.

Gåvans giltighet har alltså i det här läget ingen betydelse. Även om man styrker att överföringen varit giltig, är det inget som skyddar mot att en långivare väljer att begära att fastigheten säljs när denna fungerat som säkerhet för lånet.

Innebörden av detta är också att reglerna som vanligen sätter stopp eller i vart fall försvårar utmätning av fast egendom sätts ur spel. En fastighet är i vanliga fall något som ska utmätas allra sist, efter det att man uttömt alla möjligheter att sälja annan egendom för att betala skulden (4 kap. 3 § utsökningsbalken). Detta gäller dock inte när fastigheten ifråga är pantsatt (4 kap. 4 § utsökningsbalken).

Sammanfattningsvis finns det således inget man kan göra för att förhindra att pantsatt fastigheten utmäts.

Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”