Kan man förena arvsavstående med villkor? Hur görs det lämpligast?

2019-01-16 i Arvsavstående
FRÅGA
Hur utförs lämpligast arvsavstående av fritidshus till barn, med bibehållen förfoganderätt för gåvogivaren livet ut? Är det då möjligt att inlägga villkor att ingift eller sambo till barn/barnbarn etc , ej kan få del i huset ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har lite svårt att tolka din fråga när det kommer till de olika begreppen och vem som ärver eller överlåter vad. Jag lägger dock fram en lösning här nedan baserat på hur jag tror att du menar och om det inte stämmer så tar jag gärna emot ett klargörande per mail (min mailadress kan du hitta längst ner i mailet) och så kan vi reda ut det den vägen istället.


Jag tolkar din fråga som att en person avlidit, samt att denne efterlämnar ett fritidshus. Dennes arvinge (fortsättningsvis "den förste arvingen") avstår från sitt arv till förmån för arvlåtarens barnbarn (fortsättningsvis "de andra arvingarna"). Man kan alltså säga att ägandet till fritidshuset "hoppar över en generation" i och med arvsavståendet. Jag tolkar det också som att du med "gåvogivaren" menar den som avstår sitt arv (förste arvingen).Arvsavstående

Arvsavstående, som inte ska blandas ihop med arvsavsägelse, sker genom att en skrivelse lämnas in till skatteverket om detta (läs mer här) eller att den som avstår meddelar detta till boutredningsman eller testamentsexekutor. Det bör rimligtvis också räcka att avståendet antecknas i bouppteckningen för att det ska vara giltigt. Notera att arvsavstående kan göras först när arvlåtaren avlidit och arvsskifte ska ske.

Det bör dock påpekas att ett arvsavstående måste göras villkorslöst, vilket innebär att det inte kan villkoras med att huset ska utgöra enskild egendom (dvs att ingift/sambo inte kan få del i huset), eller att den förste arvingen ska få förfoga över stugan under sin livstid.Transaktion genom gåva


På grund av ovanstående kan det finnas anledning att titta på andra möjligheter att nå det önskade resultatet. Ett alternativ är att den förste arvingen inte avstår från arvet utan tar emot det och sedan skänker fritidshuset till de andra arvingarna. Gåvan kan nämligen villkoras med att den ska utgöra arvingens enskilda egendom och därför inte tillfalla den ingifte maken vid en eventuell skilsmässa. Detta alternativ får samma praktiska konsekvenser som ett arvsavstående eftersom vi inte längre har gåvoskatt, och i och med den s.k kontinuitetsprincipen blir det heller inte någon skillnad vad gäller kapitalvinstbeskattning vid en eventuell senare försäljning av fritidshuset.


Sammanfattningsvis kan sägas att arvsavstående kan ske men det måste göras villkorslöst, vilket innebär att villkor om enskild egendom och den förste arvingens förfoganderätt måste utelämnas. Om ni vill att dessa villkor ska gälla så rekommenderar jag istället lösningen som innebär att transaktionen sker genom en gåva. Då kan ni få med villkoren samtidigt som det inte bli någon skattemässig skillnad mot det att ni avstår från arvet. Jag rekommenderar också att detta sker skriftligen så att det finns bevis på villkoren om förfoganderätt och att huset ska utgöra enskild egendom hos de andra arvingarna.
Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Som sagt, om jag förstått någonting fel eller misstolkat någonting så får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (248)
2019-05-19 Ska man avstå eller avsäga sig ett arv?
2019-05-14 Avsäga rätt till syskons arv
2019-05-07 Avsäga sig arvsrätt vid adoption
2019-05-01 Måste man ta emot ett arv?

Alla besvarade frågor (69284)