Kan man föra över pengar till våra privata konto eller familjemedlem och därmed sänka skatten?

2017-12-25 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej. Vi har ett handelsbolag, min man o jag, nu är där mycket pengar mer än vi brukar. Har gör man bäst för att slippa betala så mycket i skatt? Vi har två barn hur mycket får man ge dom utan att betala skatt? Kan man föra över pengar till våra privata konto och därmed sänka skatten? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller just handelsbolag så är det inte handelsbolaget som beskattas för vinsten. Istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Det innebär att ni kommer att skattas var för sig för det överskott som uppkommit i handelsbolaget lite beroende på hur fördelningen av inkomsten ser ut.

Kan man föra över pengar till våra privata konto och därmed sänka skatten?

När man som delägare i ett handelsbolag tar ut pengar ur sitt bolag kallas det för eget uttag. En delägare i ett handelsbolag kan inte vara anställd av bolaget. Erhållen ersättning räknas därför inte som lön. En delägare i ett handelsbolag kan då istället under räkenskapsåret löpande bokföra egna uttag som då minskar eget kapital i handelsbolaget. Uttag av pengar påverkar dock inte bolagets resultat. Ni ska inte skatta på era egna uttag. I stället ska ni som delägare betala skatt på er egen del av bolagets vinst.

Ni måste som sagt bokföra allting. Om ni för över pengar från bolaget till ett privat konto utan att bokföra det som eget uttag i bolaget så kommer ni att begå bokföringsbrott. Det är brottsligt att inte ha någon bokföring eller fiffla med bokföringen. Reglerna om att alla som driver ett företag ska ha bokföring finns i en lag som heter Bokföringslagen. Om ni bryter mot den lagen begår du bokföringsbrott.Straffet för bokföringsbrott är olika beroende på hur allvarligt brottet är, allt från böter till fängelse. För den som fuskat rejält är det maximala straffet sex års fängelse. Därmed kommer ni inte runt beskattningen genom att föra över det på privata konton.

Skulle ni försöka ta ut någon annan tillgång än rena kontanter så kommer ni skattemässigt drabbas av något som heter uttagsbeskattning (se 22 kap Inkomstskattelagen (IL) Med uttag avses enligt lagen att ni tillgodogör er en tillgång från näringsverksamheten för privat bruk eller att ni för över den till en annan näringsverksamhet. Vilken resulterar till att ni som delägare kommer att blir beskattade som om man hade sålt tillgången för marknadsvärdet.

Vi har två barn hur mycket får man ge dom utan att betala skatt?

Det finns regler även mot detta. Detta regleras i 60 kap IL där det finns bestämmelser om ersättning till barn och make för utfört arbete, samt om uppdelning av inkomster i övrigt inom familjen. Beroende på om barnen är under 16 år eller över 16 år regleras det i 60 kap 2 § IL att; Om ett barn under 16 år utför arbete, så får inte den ersättningen dras av i enskild näringsverksamhet eller i inkomstslagen tjänst och kapital. (dvs ger ni lön till ett barn under 16 år så kommer ni inte kunna dra av detta i bolaget för att minska resultatet och därmed skatten) Är barnet över 16 år så får man göra avdrag för ersättning för utfört arbete men denna ersättningen får inte överstiga marknadsmässig ersättning för arbetsinsatsen. Dvs ni kan bara ge barnet lön i den omfattningen som normalt skulle utgå i branschen, summan därutöver ska alltmer räknas ingå i verksamheten.

Så sammanfattningsvis kan ni inte komma runt skattereglerna utan att drabbas av sanktioner.

Min rekommendation är istället att ni använder överskottet till att investera i bolaget. Ni kan då använda er utav något som heter expansionsfond. Genom att sätta av pengar till expansionsfond kan du skjuta upp beskattningen till ett senare år. Det finns naturligtvis också andra möjligheter att förskjuta beskattningen till en senare tidpunkt genom att använda er utav andra bokslutsdispositioner, men ni kommer inte kunna undgå skatten, utan den ska förr eller senare tas upp till beskattning. Jag rekommenderar er att läsa på skatteverkets hemsida angående bokslutsdispositioner för handelsbolag. Jag ger er en länk här. Ni hittar även skatteverkets broschyr för handelsbolag här som jag varmt kan rekommendera att ni läser.

Hoppas det var svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (212)
2021-12-31 Beskattning - gåva av guld
2021-12-14 Är jag fortfarande skattskyldig i Sverige efter 1,5 års bosättning utomlands?
2021-09-24 Ska mitt avgångsvederlag utbetalas som ett brutto- eller nettolönebelopp?
2021-09-15 Sugar dating: laglighet och skatteplikt

Alla besvarade frågor (98657)