Kan man folkbokföra sig på flera adresser?

2021-01-18 i Myndigheter
FRÅGA
Hej Lawline.Jag har sökt en lgh i Uppsala och en lgh i sthlm. Kommer med största chans få båda två. Jobbar i båda städerna. Nu till min fråga, vilken adress ska jag skriva mig på, för jag kan väl inte stå skriven på två ställen?Hur skall jag göra?PS. Tack för bra sajt!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Folkbokförd där du spenderar din dygnsvila

I 6-13 §§ folkbokföringslagen (FoL) finns bestämmelser om var en person ska folkbokföras. En person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon är att anse som bosatt 6 § FoL. En person ska anses vara bosatt där denne har sin huvudsakliga dygnsvila 7 § första stycket FoL. Med regelmässig dygnsvila menas att en person tillbringar sin dygnsvila minst en gång i veckan 7 § andra stycket FoL.

Den som inte regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på någon viss fastighet anses bosatt på den fastighet till vilken personen med hänsyn till samtliga omständigheter anses ha sin starkaste anknytning 12 § FoL. Omständigheter som är viktiga för bedömningen är till exempel den inflyttandes familjesituation, sociala liv, vart huvuddelarna av ens ägodelar förvaras etc.

Folkbokföra sig på fel adress

Värt att ha i åtanke är att i de fall du inte fullgör din anmälningsskyldighet alternativt anger felaktiga uppgifter till Skatteverket riskerar du att dömas till folkbokföringsbrott 42 § FoL. Detta gäller dock under förutsättning att det inneburit en fara i bevishänseende, dvs. att det föreligger en risk att felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen.

Sammanfattningsvis

Avgörande för vart du ska folkbokföra dig är där du regelmässigt sover. I den mån du kommer tillbringa lika mycket tid i båda städerna ska en helhetsbedömning göras till den plats du har starkast anknytning till. Om det enda som knyter dig till exempelvis Stockholm är jobbet medan din familj och umgängeskrets är bosatt i Uppsala är det svårt att hävda att du ska folkbokföras i Stockholm.

För att se till att du blir korrekt folkbokförd föreslår jag att du vänder dig till Skatteverket. Du är självklart även välkommen att höra av dig till oss igen om det uppstår ytterligare funderingar.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Fick du svar på din fråga?