Kan man folkbokföra sig i Sverige innan man flyttar hit?

2020-04-19 i Myndigheter
FRÅGA
Jag undrar om min flickvän som bor i Thailand kan få bli folkbokförd här i Sverige trots att hon inte är här just nu, hon har bott hos mig vid 2 tremånadersperioder och vi ska gifta oss, hon fick uppehållstillstånd i mars men är orolig att hon blir stoppad i gränskontrollen, tacksam för svar, mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din thailändska flickvän har fått uppehållstillstånd beviljat för komma till Sverige och ska flytta hit för att bo med dig, men för nuvarande bor hon kvar i Thailand. Din fråga handlar om hon kan få lov att folkbokföra sig här innan hon flyttar till Sverige?

Folkbokföring och flytta till Sverige

Svensk folkbokföring regler i folkbokföringslagen. Att vara folkbokförd innebär att ens bosättningsadress, personnummer, civilstånd och andra uppgifter registreras i Skatteverkets folkbokföringsdatabas. Dessa uppgifter skickar sen Skatteverket till andra myndigheter när de behöver uppgifterna och ligger till grund för bland annat för vissa bidrag, var du ska rösta och var du ska betala skatt.

När någon flyttar till Sverige måste den också folkbokföra sig. Kraven för att kunna folkbokföra sig här är att personen har något sorts beviljat uppehållstillstånd (4 § folkbokföringslagen) samt uppvisar att det är sannolikt att den kommer stanna minst 1 år i Sverige. Folkbokföringen går till genom att personen personligen besöker ett av Skatteverkets servicekontor. Vilka handlingar som behövs tas med går att läsa om här för personer som är icke EU-medborgare. Det är bland annat pass, uppehållstillståndskort, födelsebevis, uppgifter om den svenska bostadsadressen m.m.

Skatteverket har även en tjänst som heter Flytta till Sverige. På hemsidan beskrivs det som en anmälan inför att man ska flytta till Sverige. Där går att fylla i sina uppgifter och sen få information om exakt vad som ska tas med inför besöket hos servicekontoren. Det är inte en fullständig flyttanmälan utan personligt besök måste också göras, men det kan vara bra att kolla på innan.

När ska folkbokföring ske?

Enligt 3 § folkbokföringslagen ska en person folkbokföras som har flyttat till Sverige och ska anses vara bosatt här. Vidare beskrivs att en person ska anses vara bosatt i Sverige om det kan förväntas att denne regelmässigt kommer spendera sin nattvila under året i minst ett år. Alltså regelmässigt leva här. Om en person kan antas leva här men också utomlands kan denne också lov att folkbokföra sig om det utifrån omständigheterna får anses att personen har sin hemvist i Sverige.

Sammanfattningsvis, personen måste faktiskt har flyttat till Sverige innan folkbokföring kan ske. Det visas också praktiskt genom att förfarandet måste ske genom ett personligt möte. Jag råder er att kolla in Skatteverkets tjänst som jag länkar till ovan, då det verkar vara som ett "förberedande steg" innan det här mötet och den faktiska folkbokföringen.

Om jag har tolkat din fråga fel, och det är så att din flickvän ska bo både i Sverige och Thailand dvs inte bo i Sverige på heltid, så finns det möjligheter att folkbokföra sig i Sverige då också. Kravet är att omständigheterna ska kunna visa att personen har hemvist i Sverige. Sådana omständigheter kan vara familjen, var majoriteten av ens tillgångar är placerade, vistelsetid, vad för typ av bostad och vilken koppling personen har till Sverige respektive det andra landet. Om er situation istället är sådan, bör ni kunna kontakta Skatteverket och uppge mer information för att kunna få svar på om det är ett alternativ för er. Alternativt får du gärna ställa en ny fråga till Lawline!

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (373)
2020-11-30 Myndighetsbeslut
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd

Alla besvarade frågor (86938)