Kan man fälla träd som finns på ett arrende?

2019-04-22 i Arrende
FRÅGA
Vi bor i en stuga på ofri grund. Arrendeavtalet skrevs ursprungligen 1964 och förlängdes ytterligare 50 år 2014. På tomten finns ett antal rejäla tallar som dels stör vår sjöutsikt och som dels riskerar att falla på vårt hus vid kraftig blåst. Måste vi ha markägarens tillstånd att ta ner träden eller är det fritt för oss att ta ner dem? Tillfaller träden markägaren eller är de våra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det handlar om ett arrende så är den ni arrenderar marken av fortfarande ägare till fastigheten. Till fastigheten hör på rot stående träd och andra växter (2 kap. 1 § 3 stycket jordabalken).

Detta innebär att markägaren även är ägare till träden. Detta skulle betyda att ni behöver markägarens samtycke till att fälla träden.

Ibland finns dock bestämmelser om detta i själva arrendeavtalet. Ni kan därför se om det står något om trädfällning i erat avtal som ger er rätt till att fälla dessa. Om det inte gör det så kommer ni behöva ägarens samtycke.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (169)
2019-09-19 Rätt att nyttja parkering i bostadsrättsförening?
2019-09-12 Villkorsändring av arrendeavtal för kolonilottsförening
2019-09-05 Vad händer om arealen på en felmätt kolonilott korrigeras på bekostnad av en annans kolonilott?
2019-08-27 Arrende eller hyra? Hyresvärdens ändring av villkor utan överenskommelse

Alla besvarade frågor (73005)