Kan man få ut sitt svar från nationella provet?

FRÅGA
Kan min dotter, som går i år 9 på en friskola, begära att få en kopia på sin uppsats hon skrev på det nationella provet i svenska?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.

Kommunala skolor lyder under tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsförordningen reglerar allmänna handlingars offentlighet. Regler om allmänna handlingars offentlighet gäller dock inte för friskolor (2 kap 4 § Tryckfrihetsförordningen). Det finns istället en bestämmelse i Skollagen som säger att friskolor ska spara elevlösningar på nationella prov (26 kap 28 § Skollag). Trots detta har elever inte rätt att få ut lösningar på nationella proven, eftersom proven återanvänds under några år och då är sekretesskyddade (17 kap 4 § OSL). På skolverkets hemsida kan du se när provet inte längre återanvänds, och lösningen på provet därmed går att begära ut (Skolverkets hemsida).

Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Ebba Ekstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (94)
2019-05-08 Kan man få ut sitt svar från nationella provet?
2019-05-01 Bör jag JO-anmäla?
2019-04-27 Offentliggörandet av en allmän handling
2019-04-22 Bryter Lexbase mot lagen?

Alla besvarade frågor (69225)