FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess27/07/2022

Kan man få ut information om syskon som är adopterat?

Min mamma har gått bort. Vet att jag har en bror som mamma adopterade bort som bebis i Danmark. Kan jag på nått sätt hitta han nu?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag och rättskällor som kommer användas

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av folkbokföringslagen, rättsfall från förvaltningsdomstolar och Skatteverkets hemsida

Folkbokföring 

När ett barn föds ska det folkbokföras (2§ folkbokföringslag). Det finns möjligheter att avregistrera en person. Däremot gäller detta inte vid adoption (se 19-22§§ folkbokföringslag för situationer där avregistrering sker). Detta betyder i ditt fall att även om din bror har adopterats till Danmark ska han finnas i folkbokföringen. 

Risk för att det är sekretessbelagt

Vissa uppgifter inom folkbokföringen är dock sekretessbelagda då de är känsliga. Adoptioner anses vara känsliga på detta viset. Detta beror på att det finns en risk att personen far illa av att informationen röjs. 

I KRNS 2012-01-02, mål nr 6271-11 så ville en kvinna få reda på om identiteten av en bortadopterad syster i 60-årsåldern. Då båda föräldrarna inte levde längre så gick det inte att ta reda på om hon visste om adoptionen och därför kunde inte informationen lämnas ut på grund av sekretess. 

I ditt fall föreligger en liknande situation då din mamma har gått bort. Det går inte att ta reda på om din bror vet om adoptionen och därför kommer säkert även du inte få ut den informationen av Skatteverket. Du kan läsa om mer rättsfall och exempel på bedömningar på Skatteverkets hemsida

Slutlig kommentar

Rättsfallet jag hänvisade till är från 2012 och senaste rättsfallet som behandlade samma situation, fast halvsyster, är från 2014 (se HFD 2014 ref. 48). Detta betyder att det är osannolikt att HFD skulle ändra sig om du hamnar där genom att överklaga beslutet.

Om de nekar din ansökan bör du dock försöka överklaga beslutet då det finns en liten möjlighet att de ändrar sig. Det gör du till allmän förvaltningsdomstol (40§ FL). Denna överklagan görs skriftligen och ska skickas in till Skatteverket i ditt fall då det är den myndigheten som prövade beslutet (43§ FL). Du måste göra detta inom tre veckor från att du fick del av beslutet (44§ FL). Då får du det prövat av domstol och förhoppningsvis kan du få tillgång till uppgifterna. 

Behöver du hjälp med ombud i frågan eller har mer frågor kan du boka tid hos en av våra jurister så hjälper vi dig.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”