FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt17/02/2020

Kan man få tillgång till en dom angående mord från ca. år 1928?

Kan man få tillgång till en dom angående mord från ca 1928? Mordet ägde rum på X vilket ligger granne med fastigheten Y i Z socken i Härnösands kommun. Mördaren var NN och jag vet inget motiv för mordet. Den som blev mördad vet jag inte namnet på.

Jag är uppvuxen på fastigheten Y och fick bara flyktigt veta om detta mord under uppväxten.

Jag vill bara veta hur jag kan få fram denna dom. Vilken väg är den framkomliga?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Du kan förmodligen hitta domen på landsarkivet i Härnösand

Mitt svar på din fråga är ja - med största sannolikhet kan du hitta den dom som du söker hos landsarkivet i Härnösand, som hör till Riksarkivet.

Jag kommer nu att beskriva hur jag har kommit fram till detta.


Domen beslutades i häradsrätten

År 1928 kallades den första domstolsinstansen för häradsrätt, eller för rådhusrätt om den låg i en större stad. Vid domstolsreformen år 1971 blev togs härads- och rådhusrätterna bort och ersattes av dagens tingsrätter.

Från år 1905 till och med år 1970 hörde socken Z till Ångermanlands södra domsagas häradsrätt. Det innebar att brott som begicks i socknen behandlades i just den häradsrätten. Domböckerna från häradsrätten förvaras på landsarkivet i Härnösand.

Jag har kunnat koppla socken Z till häradsrätten i fråga eftersom socknen innan dess hörde till Gudmundrå tingslags häradsrätt enligt information om den häradsrätten på Riksarkivets hemsida.


Det grova brottet mord behandlades troligen vid ett "urtima" ting

Dåtidens domstolssammankomster kallades för ting och de kunde vara antingen "lagtima" eller "urtima".

Lagtima ting var de ordinarie sammankomsterna som planerades i förväg.

Urtima ting var extrainsatta sammankomster som bland annat kunde hållas om något grovt brott hade begåtts, till exempel ett mord.

Jag tror därför att domen som du söker beslutades vid ett urtima ting.

I domböckerna från Ångermanlands södra domsagas häradsrätt verkar protokollen från de urtima tingen finnas i samma böcker som för de lagtima tingen.


På landsarkivet kan du läsa i häradsrättens domböcker

För att hitta domen får du besöka landsarkivet i Härnösand och beställa fram de domböcker som domen sannolikt kan finnas med i. Det kostar ingenting att begära ut domböckerna eller att läsa i dem.

Personalen på plats kan hjälpa dig med själva beställningen. Förklara bara vilket arkiv du söker och vilka domböcker du vill titta i. Det aktuella arkivet kallas för Ångermanlands södra domsagas häradsrätts arkiv 1905-1970. Du kan en förteckning över vad det innehåller på Riksarkivets hemsida. I serien A I a finns domböckerna för de lagtima och urtima tingen från den relevanta tidsperioden. Det verkar finnas åtta stycken domböcker från år 1928. De har referenskoderna 161-168 i förteckningen.

När personalen har plockat fram de beställda domböckerna kan du sitta i arkivets läsesal och läsa i dem. Ha tålamod och leta även i domböckerna från åren närmast före och efter år 1928 om du inte skulle hitta domen i någon dombok från det året.


Sammanfattning

Du kan med största sannolikhet hitta den dom som du söker hos landsarkivet i Härnösand. Där förvaras domböckerna från Ångermanlands södra domsagas häradsrätt, som socken Z hörde till mellan åren 1905-1970.

Du kan kontakta landsarkivet i förväg för att vara säker på att du åker till den adress där det aktuella arkivet förvaras – det finns nämligen två arkivdepåer i Härnösand.

Min bedömning är att du har goda förutsättningar att hitta domen eftersom du känner till gärningspersonens namn, berörd socken, var mordet ägde rum och den ungefärliga tidpunkten då det skedde.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”