Kan man få tillbaka pengarna för en skadad vara som man köpt på blocket?

2020-07-14 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Vår svärdotter köpte en begagnad barnvagn på Blocket . Säljaren sa att den hade använts av ett barn. Den var från 2013. Svärdottern tyckte den såg fin ut och provkörde den inomhus hos säljaren. Dock ej med ett barn i den.Dagen därpå provkörde svärdottern vagnen med dottern sittandes i den utomhus på trottoaren. Plötsligt gav ett hjul vika och lossnade men tack och lov så fångade hon upp dottern utan att hon skadades...Nu upptäcktes en spricka i "chassit "där hjulet sitter (i metallen alldeles ovanför hjulet). Hur gör man nu? Går det att kräva pengarna tillbaka av säljaren (annons på Blocket). Vi ringde upp honom men han svarar att det är ju alltid en chansning att köpa saker på Blocket...Vi försökte hänvisa honom att detta verkligen var en etisk fråga...Jag hoppas verkligen inte att fler unga föräldrar råkar ut för denne säljare...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När man som privatperson köper en vara från en annan privatperson blir köplagens regler tillämpliga. Första frågan blir om barnvagnen kan anses vara felaktig. En vara som säljs begagnat ska anses vara felaktig om:

varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, ellervaran är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. (19 § KöpL).Första punkten kan vi bortse ifrån då det inte framgår att säljaren lämnat några uppgifter som rör barnvagnens skick. Den andra punkten blir desto viktigare. Här blir frågan om säljaren kände till sprickan i chassit. Om han gjorde det och underlät att upplysa din svärdotter om det får barnvagnen anses vara felaktig, eftersom det rör ett sådant väsentligt förhållande rörande barnvagnens egenskaper som din svärdotter med fog kunde räkna med att bli upplyst om och som skulle inverkat på köpet. Det kan dock vara svårt att bevisa vad köparen kände till om sprickan. Därför är den tredje punkten det som blir mest relevant för din fråga. Här blir det en bedömningsfråga bland annat med hänsyn till barnvagnens pris. En spricka i chassit som innebär att ett hjul ger vika och lossnar får nog dock nästan alltid anses innebära att barnvagnen är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Barnvagnen är därför felaktig.

Nästa fråga blir om din svärdotter har uppfyllt sin undersökningsplikt som köpare. Om hon undersökt barnvagnen innan köpet får hon inte åberopa sådana fel som hon borde märkt vid undersökningen, om inte säljaren agerat i strid med tro och heder (20 § 2 stycket KöpL). En spricka i chassit får (beroende på omfattningen) anses vara ett sådant fel som din svärdotter borde upptäckt vid undersökningen av barnvagnen. Att säljaren handlat i strid med tro och heder blir som sagt svårt att bevisa. Din svärdotter har enligt min bedömning inte uppfyllt sin undersökningsplikt som köpare, och får därför inte åberopa felet på barnvagnen och kräva ansvar av säljaren. Det ska dock påpekas att jag svarar utifrån den begränsade information jag fått i frågan och att det kan finnas omständigheter som gör att din svärdotter ändå får anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt.

Skulle din svärdotter anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt blir nästa fråga om hon reklamerat barnvagnen i tid. Eftersom du skriver att ni kontaktade säljaren tolkar jag det som att ni reklamerat inom skälig tid (32 § KöpL). Eftersom avhjälpande eller omleverans troligtvis inte kommer på fråga i ditt fall så är det prisavdrag eller hävning som blir aktuellt (37 § KöpL). Eftersom felet är av väsentlig betydelse för din svärdotter, och säljaren borde insett det får din svärdotter isåfall häva köpet av barnvagnen (39 § KöpL). Som sagt är detta beroende av om hon uppfyllt sin undersökningsplikt eller inte.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1314)
2021-03-02 När är en vara avlämnad till en köpare?
2021-03-01 När är en vara ansedd som avlämnad?
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

Alla besvarade frågor (89851)