Kan man få skadestånd pga bristfälliga instruktioner från arbetsgivare?

Hej,

Jag har lite funderingar om skador som sker i förbindelse med arbete på en bilverkstad.

Jag var med om en olycka vilket orsakade att min hand hamnade i kläm mellan ett fordon och en lyft vid lyft av fordon.

Varken jag eller kollegan i fråga som styrde lyften hade genomgått en utbildning för en säker användning av lyften.

precis efter händelsen och besök hos akuten ville arbetsgivaren att vi skulle genomgå kursen men ännu ej är genomförd.

Jag hade kunnat förlora mina fingrar och undrar nu om jag kan stämma företaget eller något.?

jag jobbar enbart en 1 månad på arbetsplatsen och har heller inte skrivit något arbetskontrakt.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i skadeståndslag (SkL).

Principalansvar

Enligt 3 kap. 1 § första stycket SkL ansvarar arbetsgivare bl.a. för person- och sakskada som arbetstagare orsaker genom fel eller försummelse i tjänsten. Ansvaret enligt denna bestämmelse brukar benämnas arbetsgivarens principalansvar. För att principalansvaret ska aktiveras måste ett antal olika förutsättningar vara uppfyllda. Först måste den ifrågavarande skadan orsakats av en arbetstagare. En naturlig utgångspunkt är att den som är anställd är arbetstagare. I 6 kap. 5 § tredje punkten SkL återfinns emellertid en bestämmelse som i stor utsträckning utvidgar det skadeståndsrättsliga arbetstagarbegreppet till att en arbetstagare likställs med den som för annans räkning utför arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande.

Arbetsgivarens egen oaktsamhet

Dessutom kan en arbetsgivare, som alternativ till principalansvaret, med stöd av 2 kap. 1 § SkL göras ansvarig för skador som orsakats genom dennes egen oaktsamhet, vanligen är det fråga om oaktsamhet som består i bristfälliga instruktioner till anställda eller andra som utför arbete för arbetsgivarens räkning.

Slutsats

Enligt min bedömning har du en god grund för en skadeståndstalan. Även om du inte har skrivit på ett arbetskontrakt så likställs du som en anställd enligt 6 kap. 5 § SkL och din arbetsgivare har därmed principalansvar. Du kan även nå framgång med att åberopa arbetsgivarens egen oaktsamhet eftersom du inte hade fått den säkerhetsutbildning som krävdes.

Återkom gärna till oss om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna RunåkerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”