Kan man få skadestånd om någon förstört ens cykel?

FRÅGA
Min dotters cykel har blivit förstörd p.g.a av att någon/några på hennes skola har vält hennes cykel flera gånger. Vilka regler gäller för skadestånd? Och hur ska rektorn på skolan kunna få reda på vem eller vilka det är som har förstört cykeln?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Relevanta regler om skadestånd i ert fall

Din fråga aktualiserar reglerna i skadeståndslagen (SkadestL). Den som med avsikt eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkadestL). Om skadevållaren orsakar skadan innan han eller hon fyllt 18 år ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är rimligt med hänsyn till personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap 4 § SkadestL).

En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta en sakskada som barnet vållar genom brott. Förälderns ansvar är i detta avseende begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap 67 §§ Socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadan inträffade (3 kap 5 § SkadestL). Skadestånd med anledning av en sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan (5 kap 7 § SkadestL).

Det framgår inte av din fråga hur gamla eleverna är men ett barn som orsakar en sakskada ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till bland annat åldern, utvecklingen och eventuell ansvarsförsäkring. En förälder som har vårdnad om ett barn ska ersätta en sakskada som barnet vållar genom brott. För att skadevållarens föräldrar ska bli skadeståndsansvariga för skadan på cykeln krävs att barnet orsakat skadan genom en brottslig gärning. Det framgår inte av din beskrivning hur skadorna uppkommit och heller inte vilka som orsakat dem. Hur rektorn ska ta reda på vem eller vilka som förstört cykeln får avgöras av skolledningen och är således inte en fråga jag kan svara på.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98564)