FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt31/10/2019

Kan man få skadestånd för psykiskt lidande?

Hej.

Kan jag ansöka om skadestånd både för mig och mina söner ?

Jag levde ihop med den biologiska fadern till mina två söner i 4,5 år och under min andra graviditet så försvann han (jag var höggravid i månad 7) och min yngsta föddes i början av april 2017. Han försvann och skapade sig ett nytt liv och har endast träffat pojkarna vid ett fåtal tillfällen.

Jag har sedan dess och även en period innan varit inskriven på vuxenpsykiatriska mottagningen pågrund av depression, självskadebeteende, ångest, stress och behandling av adhd.

Jag är fortfarande sjukskriven för nedsatt arbetsförmåga 100%.

Jag blir även fortfarande behandlad medicinskt dagligen för ångest, nedstämdhet och för sömnen.

Har gått hos psykoterapeut där jag jobbat med tillit, självkänsla och egenvärde.

Min älsta son jobbar med känsla av bortglömd, tillit till de manliga könet och känsla av otillräcklighet.

Min yngsta son har aldrig sedan dag 1 i livet haft någon relation med sin biologiska far då den biologiska faden valt bort detta.

Så min fråga är om detta är rimliga orsaker till att ansöka om skadestånd eller om detta endast är extremt jobbiga och ledsamma omständigheter.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag tolkar din fråga undrar du huruvida du kan har rätt till skadestånd från dina barns biologiska far, på grund av den psykiska skada han tillfogat dig. Frågan aktualiserar i första hand bestämmelser i skadeståndslagen (SkL).

Skadestånd kan utgå för psykisk skada

Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet tillfogar annan skada på person, ska ersätta denna skada genom att betala skadestånd (SkL 2 kap. 1 §). Bestämmelsen avser inte bara fysisk skada, utan även psykisk sådan. I teorin skulle dina barns far alltså kunna bli skadeståndsskyldig för de psykiska besvär han orsakat dig. Skadeståndet skulle motsvara den skada som drabbat dig – alltså skulle i första hand innebära en ersättning för psykologbesök och din nedsatta arbetsförmåga. Det handlar alltså om bestämda poster (bestående av utgifter som du haft), inte ett schablonmässigt "generellt" belopp.

Flera praktiska problem uppstår dock vid bedömningen om mannen är skadeståndsskyldig. Det första är de psykiska skadornas art. För att du ska kunna få skadestånd för de psykiska skadorna krävs i princip att de är "medicinskt påvisbara". Det innebär alltså att ditt depressionstillstånd, ångest och höga stress är objektivt mätbar och diagnostiserad. Endast rena känslotillstånd såsom sorg och ilska räcker inte för att få skadestånd, det är just fastställda depressioner och liknande som räknas.Vidare krävs också ett tydligt orsakssamband mellan dina barns fars agerande och dina besvär. Dessutom krävs att han antingen varit oaktsam eller uppsåtlig till de skador som drabbat dig. I denna del kan det vara knepigare att få till ett skadeståndsansvar för mannen. Utan fler detaljer vågar jag inte göra en preliminär bedömning av läget, utan nöjer med mig att betona att mannens beteende måste ha orsakat dina skador. Det kan vara svårt att bevisa.

Kränkningsersättning för brott

Eventuellt skulle du kunna vara berättigad till skadestånd av mannen på grund av att han utsatt dig för ideell skada, i detta fall någon form av kränkning av din frid (SkL 2 kap. 3 §). Då krävs det dock att dina barns far utsatt dig för något brottsligt som inneburit en kränkning av dig. Ur vad du beskrivit i frågan framgår inte att mannen skulle ha begått ett brott, så antagligen skulle en sådan kränkningsersättning inte utgå.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000